Medijsko središče / Sporočila za javnost / Skupina HSE nemoteno proizvaja električno energijo

Skupina HSE nemoteno proizvaja električno energijo

(Ljubljana, Maribor, Šoštanj, Velenje, Nova Gorica, 24. marec 2020) – Skupina Holding slovenske elektrarne (HSE) proizvede dve tretjini vse slovenske električne energije. Tudi v obdobju spopadanja s korona virusom se zavedamo poslanstva in dolžnosti, da zagotavljamo varno, stabilno in zanesljivo proizvodnjo električne energije ter posledično nemoteno preskrbo za gospodinjstva, ustanove in gospodarske subjekte.

Po razglasitvi epidemije v Sloveniji 12. marca 2020 je povprečna dnevna proizvodnja skupine HSE 14 GWh električne energije, povprečna dnevna proizvodnja v mesecu februarju je bila 15 GWh. Hidro proizvodnja električne energije Dravskih elektrarn Maribor in Soških elektrarn Nova Gorica poteka nemoteno in je v skladu z načrtom, celo za 1 GWh višja kot prejšnji mesec. Tudi proizvodnja naše edine termoelektrarne, Termoelektrarne Šoštanj, poteka nemoteno.

Delo v jami Premogovnika Velenja, kjer pridobivajo edini slovenski energent, poteka po načrtih. Trenutno obratujeta dva odkopa, njuna trenutna dnevna količina proizvodnje znaša več kot 12.000 ton ter se bo v prihodnjem tednu povečala na načrtovanih 15.000 ton dnevne proizvodnje.

Generalni direktor HSE Stojan Nikolić je zmerno optimističen: »Kljub težavnim okoliščinam, ki vplivajo ne le na vzdušje in motivacijo, temveč tudi na rezultate našega dela, smo zadovoljni, da smo uspeli naše poslovanje stabilizirati do te mere, da poteka nemoteno.«

Skupaj z ažurnimi ukrepi za največjo možno zaščito vseh zaposlenih, vključno z zagotovitvijo potrebne zaščitne opreme za zaposlene v centru vodenja in tiste, ki so potrebni za proizvodnjo električne energije, skupina HSE tudi v oteženih pogojih poslovanja vsakodnevno zagotavlja nemoteno in zanesljivo preskrbo z električno energijo.

floater