Medijsko središče / Sporočila za javnost / Skoraj izenačen pretok rek Mure in Drave v teh sušnih dnevih potrjuje trditve strokovnjakov, da gre za primerljiva hidro potenciala

Skoraj izenačen pretok rek Mure in Drave v teh sušnih dnevih potrjuje trditve strokovnjakov, da gre za primerljiva hidro potenciala

Številne študije, ki so jih pripravljali različni strokovnjaki energetskega področja kažejo na to, da je v Sloveniji še veliko hidro potenciala, ki ni dovolj izkoriščen. Čeprav spada vodni vir med obnovljive, okolju bolj prijazne vire. Med neizkoriščen vir gotovo sodi reka Mura in to le na slovenski strani, med tem, ko je na avstrijski strani hidroelektrarn več kot trideset. Tako na primer zadnje meritve in podatki kažejo, da so pretoki reke Mure v teh dneh celo bolj ugodni od pretoka reke Drave, ki je naša najbolj izkoriščena reka. V prvih dneh marca letos so bili pretoki Mure celo nekoliko višji od pretokov Drave, tudi za 30 m3/s (Mura 180 m3/s, Drava 150 m3/s), za celotni mesec do danes pa velja, da so bili pretoki Mure le za približno 10 m3/s nižji od pretokov Drave.

To ni pomemben podatek le z vidika neizkoriščenega energetskega hidro potenciala reke. V Sloveniji se ob suši namreč že danes srečujemo s pomanjkanjem kapacitet zadrževalnikov vode, pomanjkanje pa bo v prihodnosti po napovedih še izrazitejše. Zato je toliko bolj pomembno, da rečne vode čimdalje zadržimo na naših tleh. Energetski strokovnjaki izpostavljajo, da lahko delno to vlogo prevzamejo tudi večnamensko grajeni akumulacijski bazeni hidroelektrarn in zato bi bilo prav, da objekte obravnavamo tudi iz tega vidika. Ne le to, zadrževalnike lahko hkrati uporabimo tudi za bogatenje nizkih voda rek v sušnih obdobjih, napajanje podtalnice in za potrebe namakanja v kmetijstvu.

Dodatne informacije:

Dravske elektrarne Maribor, d. o. o.
Obrežna ulica 170, Maribor
tel.: 02 300 57 55, faks: 02 300 56 65
splet: http://www.dem.si/

floater