Medijsko središče / Sporočila za javnost / ŠIROKA PODPORA SEVERNOJADRANSKI VODIKOVI DOLINI

ŠIROKA PODPORA SEVERNOJADRANSKI VODIKOVI DOLINI

V Goriških Brdih je v torek, 23. maja 2023, potekala 3. konferenca vodikovega sistema Severnega Jadrana, na kateri so se zbrali ključni deležniki – predstavniki industrije, znanosti in politike. Na konferenci je o pomembni vlogi HSE pri razogljičenju Slovenije spregovoril tudi generalni direktor dr. Tomaž Štokelj.

Zbrani so se strinjali, da se je tekma za ogljično nevtralnost svetovnega gospodarstva že začela. Bolj kot kadarkoli se moramo za uspešno energetsko tranzicijo oprijeti rešitev na osnovi čistega vodika, brez katerega  ogljične nevtralnosti ni možno doseči.  Projekt North Adriatic Hydrogen Valley (NAHV), kjer HSE nastopa kot vodilni partner v konzorciju, je prvi takšen primer v transnacionalnem prostoru. Skupni projekt Slovenije, Hrvaške in Italije – Avtonomne dežele  Furlanije Julijske krajine je bil izpostavljen kot ključen za doseganje zadanih podnebnih in energetskih ciljev Slovenije in Evrope, poleg tega pa ponuja tudi številne priložnosti na tehnološkem in znanstvenem področju ter na področju zaposlovanja. Uporaba vodika pri razogljičenju družbe bo najbolj izrazita na področju transporta in industrije, kjer je potreba po fosilnih gorivih velika. Predstavniki že vzpostavljenih vodikovih dolin iz Belgije, Avstrije ter Slovaške so poročali o pozitivnih spremembah, ki so jih v njihove države prinesle vzpostavitve vodikovih dolin, in priložnostih v industriji. Pri tem so opozorili na nujnost sodelovanja ključnih partnerjev, ki temelji na zaupanju in odgovornosti.

Kako, kdaj in s kakšnimi investicijami bomo dosegli zeleni prehod in s tem slovensko energetsko neodvisnost, je v enem od panelov predstavil generalni direktor HSE dr. Tomaž Štokelj, ob tem pa kot pomemben gradnik celotne zgodbe izpostavil vodikov pilot na območju TEŠ. Projektu NAHV, v katerem je HSE vodilni partner in bo po podpisu pogodbe v njem tudi aktivno sodeloval, so na dogodku močno podporo izrazili tudi nacionalni odločevalci – Bojan Kumer, minister za okolje, podnebje in energijo, ter drugi predstavniki gospodarstva in znanosti, pa tudi evropske komisije in njenih partnerskih organizacij, ki v vzpostavitev vodikovega ekosistema v tem delu Evrope polagajo velike upe.

floater