Medijsko središče / Sporočila za javnost / Sindikat, Uprava Premogovnika Velenje in HSE dosegli sporazum glede stavkovnih zahtev

Sindikat, Uprava Premogovnika Velenje in HSE dosegli sporazum glede stavkovnih zahtev

V petek, 21. marca 2014, je Sindikat Premogovnika Velenje z Upravo družbe in generalnim direktorjem Holdinga Slovenske elektrarne sklenil sporazum za uresničitev stavkovnih zahtev in preklic stavke. Vsi deležniki so tudi podpisali sporazum, s katerim želijo urediti razmere za normalno poslovanje Skupine Premogovnik Velenje.

Spomnimo! V ponedeljek, 3. marca 2014, so zaposleni v Premogovniku Velenje izvedli dveurno opozorilno stavko, s katero so želeli opozoriti na razmere v Skupini PV. Stavkovne zahteve so se nanašale na ureditev razmer v skupini HSE, ki bodo omogočale normalno poslovanje Skupine PV. Nadzorni svet PV je po odstopu nekdanje Uprave za novega predsednika Uprave imenoval Ivana Pohorca, dotedanjega glavnega tehničnega vodjo in vodjo Proizvodnega področja v Premogovniku Velenje.

Stavkovni odbor, ki v svojih zahtevah odstopa Uprave ni zahteval, je zaradi novih dejstev ter predvsem konstruktivnih pogovorov pri nadaljevanju pogajanj, ki so se močno približala njihovim zahtevam za rešitev nastalih razmer v podjetju, sprejel sklep o zamrznitvi stavke do 24. marca 2014. Na pogajanjih, ki so potekala na sedežu družbe HSE, so člani pogajalske skupine z novim vodstvom Premogovnika Velenje in generalnim direktorjem HSE zbližali stališča o stavkovnih zahtevah, ki so jih nato v petek, 21. marca 2014, tudi podpisali v obliki sporazuma z zagotovitvijo uresničitve stavkovnih zahtev.

Sporazum, ki je bil sklenjen z namenom, da se zagotovi uresničitev stavkovnih zahtev, zajema zavezo, da bosta Uprava PV in generalni direktor HSE v roku treh mesecev pripravila program finančnega in poslovnega prestrukturiranja, s katerim se bo Skupini Premogovnik Velenje omogočilo pozitivno poslovanje v skupini HSE. Regres za leto 2013 ostane v višini minimalne plače. Negativni trend cene premoga, kjer je stroškovna cena višja od prodajne cene, je treba ustaviti oziroma spremeniti – vsi podpisniki tega sporazuma si bodo prizadevali uskladiti ceno premoga, ki bo vsebovala vse stroške, ki nastanejo pri procesu izkopavanja premoga. Uprava PV in generalni direktor HSE bosta v roku treh mesecev uskladila tolmačenje že podpisanih pogodb in po potrebi podpisala nove. Prav tako zagotovita izplačilo delovne uspešnosti vsem zaposlenim v Skupini PV, ki so vezani na kolektivno pogodbo PV. Generalni direktor HSE si bo prizadeval, da bo do 1. 7. 2014 s socialnimi partnerji v okviru Ekonomsko-socialnega sveta HSE uskladil plačna razmerja in dodatna izplačila družb v skupini HSE. Obenem se zavezuje tudi, da bo s svojo avtoriteto poskrbel, da se že opravljeni posli v skupini HSE tudi poplačajo, najkasneje v roku treh mesecev.

Premogovnik Velenje bo v prvi polovici letošnjega leta izdelal nov strateški razvojni načrt, ki bo skupaj s finančnim prestrukturiranjem predstavljal temelj nadaljnjega poslovanja celotne Skupine. Skupina Premogovnik Velenje je v fazi intenzivnega prestrukturiranja, izločanja poslovno nepotrebnih sredstev in dezinvestiranja. Ta faza je načrtovana že dlje časa in se tudi izvaja, so pa zahtevne gospodarske okoliščine in položaj na slovenskem nepremičninskem trgu zdaj bistveno bolj zaostreni in močno otežujejo izvajanje omenjenih procesov.

Služba za odnose z javnostmi Skupine Premogovnik Velenje

floater