Medijsko središče / Sporočila za javnost / Seznanitev predstavnikov občin o izbrani varianti za črpalno hidroelektrarno na Kozjaku in daljnovodno povezavo ČHE-RTP Maribor

Seznanitev predstavnikov občin o izbrani varianti za črpalno hidroelektrarno na Kozjaku in daljnovodno povezavo ČHE-RTP Maribor

Ministrovo za okolje in prostor je včeraj za predstavnike občin Selnica ob Dravi, Maribor in Pesnica pripravilo javno seznanitev o izbrani varianti za črpalno hidroelektrarno na reki Dravi (ČHE Kozjak) ter daljnovodno povezavo ČHE-RTP Maribor. Gre za projekt, ki ima svoje mesto tudi v resoluciji o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007 – 2023. Želja Dravskih elektrarn Maribor (DEM), ki v projektu nastopajo kot investitor je, da vse potrebne postopke in izgradnjo speljejo do konca leta 2012, ko je predviden začetek obratovanja. Na tokratni seznanitvi, prisostvovali so ji tudi predstavniki DEM, so bile predstavnikom lokalnih skupnosti predstavljene tako obravnavane variante kot tudi izbrana varianta, ki jo je kot najugodnejšo na podlagi primerjalnih kriterijev izbrala in predlagala stroka. Tokratna aktivnost obveščanja oziroma seznanjanja s projektom je posledica nedavne spremembe Zakona o prostorskem načrtovanju. Seznanjanje se bo s strani ministrstva nadaljevalo z javno razgrnitvijo.
Tokratna seznanitev je posledica sprejetja novega Zakona o prostorskem načrtovanju. V skladu z njim so se namreč posamezni postopki umeščanja, ki jih vodi država, nekoliko spremenili. Nov zakon namreč namesto 2. prostorske konference predpisuje obravnavo najboljše variante objekta ČHE in poteka daljnovoda s strani strokovne javnosti, ki pripravi strokovne recenzije projekta. Seznanitvi lokalnih predstavnikov bo sledila še seznanitev za PVO (poročilo o vplivih na okolje), in sicer v nadaljevanju postopka pridobitve gradbenega dovoljenja. To pa po novem zakonu pomeni hkrati možnost in priložnost za povratno informacijo pri zaključku umeščanja v prostor, torej ob javni razgrnitvi državnega prostorskega načrta (DPN).
Kljub temu, da je do izgradnje še dolga pot, v družbi DEM že delujejo tudi na terenu. Proti koncu lanskega leta so začeli z geološko geomehanskimi raziskavami terena, na podlagi katerih bo pripravljena projekta dokumentacija. Pred tem so junija 2006 v prostorih Občine Selnica ob Dravi vzpostavili tudi posebno informacijsko pisarno. Njen namen po besedah DEM ni samo informiranje o poteku projekta temveč tudi vzpostavitev partnerskega sodelovanja s prebivalci pri iskanju najboljših skupnih rešitev, tako v fazi načrtovanja, kot izgradnje. Na spletnem portalu DEM (www.dem.si) zaseda posebno mesto tudi vsebinsko dopolnjena spletna stran, ki obiskovalcem nudi informacije vezane na projekt, ob tem pa je opremljena tudi z »najpogostejšimi vprašanji in odgovori« na temo objekta ČHE in daljnovoda.

floater