Medijsko središče / Sporočila za javnost / SEZNANITEV NS HSE Z REALIZACIJO POGAJANJ DRUŽBE TEŠ Z DRUŽBO ALSTOM

SEZNANITEV NS HSE Z REALIZACIJO POGAJANJ DRUŽBE TEŠ Z DRUŽBO ALSTOM

Na današnji seji nadzornega sveta Holdinga Slovenske elektrarne se je le-ta seznanil z realizacijo pogajanj družbe TEŠ z družbo ALSTOM o ceni glavne tehnološke opreme za izgradnjo bloka 6. Nadzorni svet ocenjuje, da je bil pri pogajanjih dosežen pomemben napredek tako na področju cene kot tudi pri vključevanju domačih izvajalcev v projekt. Vodstvo HSE je zadolžil, naj si prizadeva za znižanje cen tudi na področju gradbenih del izgradnje bloka 6. Sprejel je sklep, da se do naslednje seje NS, ki bo predvidoma 13.10.2009, izdela noveliran investicijski program izgradnje bloka 6, v katerega se vključi vsa nova dejstva ter predvidi vire financiranja in dinamiko zagotavljanja finančnih virov.

Pogajalca (TEŠ in ALSTOM) sta se dogovorila, da cena objekta do 15.10.2009 ostane poslovna skrivnost.

Dodatne informacije:
Dr. Franc Žerdin
Predsednik nadzornega sveta HSE
T: 041 644 366

floater