Medijsko središče / Sporočila za javnost / SENG: USPEŠNO ZAKLJUČEN REMONT ČRPALNE HIDROELEKTRARNE AVČE

SENG: USPEŠNO ZAKLJUČEN REMONT ČRPALNE HIDROELEKTRARNE AVČE

Soške elektrarne Nova Gorica (SENG) so po osmih letih obratovanja uspešno zaključile prvi remont agregata črpalne hidroelektrarne Avče (ČHE Avče), zaenkrat edine črpalne hidroelektrarne v Sloveniji. Redni remonti agregata in opreme so ključni za zagotavljanje dolgoročno varnega in zanesljivega obratovanja elektrarne. Dela je izvajala japonska družba Hitachi Mitsubishi Hydro Corporation, ki je tudi proizvajalka agregata. Kljub temu da so se med potekom remonta pojavila dodatna, nepredvidena dela, se je z remontom zaključilo pred načrtovanim rokom. Zahvala za predčasen zaključek gre ekipi sodelavcev SENG-a in ostalim izvajalcem, ki so z znanjem, delom in angažiranostjo prispevali k uspešnemu in predčasnemu zaključku del. 

 

OBSEG IN POTEK REMONTA

V okviru remonta ČHE Avče, ki se je začel 5. novembra 2018, se je najprej izvedlo demontažo generatorja in turbine, detajlne preglede in meritve naprav, obnovo obrabljenih delov in odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti.  Sledila so vzdrževalna dela na turbini in generatorju ter ponovna montaža. Omenjena dela so bila zaključena v drugi polovici marca 2019. V začetku aprila so bili uspešno opravljeni vsi zagonski preizkusi in testiranja pred ponovnim rednim obratovanjem. V času remonta je bila izvedena tudi posodobitev in nadgradnja funkcionalnosti programske opreme sistema vodenja v skladu z vse ostrejšimi zahtevami sistemskega operaterja elektroenergetskega sistema (EES) za obratovaje sistemskih elektrarn kot ključnih elementov za zagotavljanje stabilnost sistema.

Remont opreme agregata, ki je zajemal turbino/črpalko in motor/generator, je izvedla japonska družba HMH Corporation z lokalnim partnerjem družbo RUDIS in podizvajalcema Montech in Kovit. Ostali izvajalci so bili še ABB Švica za vzbujalni sistem, ABB Inženiring za generatorski odklopnik, HSE Invest za sistem vodenja in drugi podizvajalci.

 

POMEN IN PREDNOSTI ČHE AVČE

Črpalna hidroelektrarna Avče (ČHE Avče) je prva tovrstna elektrarna v Sloveniji, ki obratuje od leta 2010 in na leto v povprečju proizvede 280 GWh električne energije. Ob vse večjem deležu razpršenih virov, kot so sončne in vetrne elektrarne, ima ČHE Avče v EES vse pomembnejšo vlogo hranilnika energije večjih kapacitet, ki omogoča akumuliranje viškov proizvodnje električne energije. S svojo napredno tehnologijo je elektrarna namreč med prvimi reverzibilnimi črpalnimi elektrarnami s spremenljivo hitrostjo vrtenja v Evropi. ČHE Avče med drugim zagotavlja tudi sistemske rezerve in sistemske regulacije, ki so nujno potrebne za zagotavljanje stabilnosti obratovanja EES.

 

PRIHODNOST JE V OBNOVLJIVI ENERGI

Vse večji delež razpršenih obnovljivih virov energije, zahteva tudi vse večje kapacitete hranilnikov za izravnavanje proizvodnje s porabo električne energije in vzdrževanje stabilnosti sistema. Zaradi tega dejstva ČHE Avče predstavlja enega ključnih elektroenergetskih objektov v Sloveniji, njena vloga pa bo v bodoče še pomembnejša.

Direktor SENG mag. Radovan Jereb je v svojem pozdravnem nagovoru pohvalil celotno ekipo, ki je uspešno in predčasno izvedla remont.

floater