Medijsko središče / Sporočila za javnost / SENG podpisal posojilno pogodbo za gradnjo HČE Avče

SENG podpisal posojilno pogodbo za gradnjo HČE Avče

Nova Gorica

Družba Soške elektrarne Nova Gorica je danes, za dograditev prve črpalne hidroelektrarne v Sloveniji – ČHE Avče, podpisala posojilno pogodbo z Evropsko investicijsko banko (EBI)  v višini 43 milijonov evrov. Posojilo bo zavarovano tudi s sindicirano garancijsko pogodbo domačih in tujih bank, ki jo vodi Bank Austria Creditanstalt AG Dunaj. Za zavarovanje posojila kot porok sodeluje HSE.

Poleg Bank Austria Creditanstalt AG Dunaj bodo v sindicirani garancijski pogodbi sodelovali še Bayerische Landesbank Munchen, Nova  ljubljanska banka Ljubljana in Nova KBM Maribor.

Bank Austria Creditanstalt AG Dunaj in ostale banke garanti s sklenitvijo garancijske pogodbe podpirajo izgradnjo ČHE Avče in sodelujejo pri strateško pomembnih investicijah za Slovenijo.

To je za SENG  prvo dolgoročno posojilo z vračilno dobo 14 let. Vrednost celotne naložbe v ČHE Avče znaša 91,4 milijonov evrov in bo – poleg dolgoročnih posojili –financirana predvsem iz lastnih virov investitorja.

Danes podpisana pogodba predstavlja prvo tranšo iz posojilnega paketa v skupnem znesku 130 milijonov evrov, ki ga je Evropska investicijska banka v lanskem letu odobrila Holdingu Slovenske elektrarne za financiranje hidroenergetskih projektov. To so hkrati prva vlaganja Evropske investicijske banke v slovensko energetiko.

HSE d.o.o., krovna družba petih slovenskih proizvajalcev električne energije, kamor sodijo tudi Soške elektrarne Nova Gorica, in petih družb drugih dejavnosti, je največji ponudnik električne energije v Sloveniji, kjer igra ključno vlogo pri zagotavljanju varne, zanesljive, kakovostne, okolju prijazne in konkurenčne oskrbez električno energijo, ob hkratni širitvi na mednarodna tržišča in vlaganju v nove proizvodne zmogljivosti. Gradnja črpalne HE Avče je uvrščena med naložbe prve prioritete skupine HSE.

Evropska investicijska banka s sedežem v Luksemburgu, je najstarejša finančna ustanova v Evropski uniji in posluje z vsemi članicami Evropske unije. Njeno osnovno poslanstvo je sodelovati pri uravnoteženemu in trajnostnem razvoju članic unije, med katere spada tudi Republika Slovenija.

EIB se je v Sloveniji do sedaj v glavnem pojavljala na področju transporta in telekomunikacij, sedaj pa se – z ugodnimi finančnimi viri – aktivno vključuje v proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov. Evropska investicijska banka načrtno podpira proizvodnjo električne energije iz hidroelektrarn. Sofinancira tudi projekte za učinkovitejšo izrabo energije. Na ta način zmanjšujejo uporabo fosilnih goriv in – posledično – emisije toplogrednih plinov.

Gradnja ČHE Avče se je uradno začela s pridobitvijo gradbenega dovoljenja septembra 2004, prva terenska dela pa so se začela izvajati  decembra 2004. Danes  podpisana pogodba o posojilu je eden od pogojev, da bo prva slovenska črpalna hidroelektrarna dograjena  in vključena v omrežje, tako kot načrtuje investitor, v začetku leta 2009. Nova elektrarna bo v slovenski elektrosistem letno prispevala 426 GWh vršne električne energije.

floater