Medijsko središče / Sporočila za javnost / SAVA – REKA RAZVOJA, NAPREDKA IN SPREMEMB

SAVA – REKA RAZVOJA, NAPREDKA IN SPREMEMB

Na prvi junijski dan obeležujemo mednarodni dan reke Save. Reka Sava je po svoji naravi obnovljivi vir vodnega in energetskega potenciala, ki so ga prepoznali že naši predniki. Že v zgodnjih letih 20. stoletja so bili izdelani prvi projekti za izgradnjo hidroelektrarn na spodnji Savi. Poleg ogromnega potenciala za pridobivanje električne energije iz energije vode reka Sava omogoča različno rabo in aktivnosti. Kot vodni vir predstavlja pitno vodo, vodo za namakanje, proizvodno surovino in tehnološko vodo v industriji ter energetiki. Kot vodotok predstavlja vodno silo, vodno površino za šport in rekreacijo, transportno in plovno površino, sprejemnik in odvodnik uporabljene vode ter vir mineralnih surovin. Sava ima velik pomen tudi za ohranjanje biotske raznovrstnosti v regiji, saj je habitat za številne rastlinske in živalske vrste. Izredni pomen pa ima tudi okoljski učinek hidroelektrarn, saj le-te električno energijo ustvarjajo s pomočjo obnovljivega vira energije (vode) brez izpustov toplogrednih plinov v ozračje. To pa je v celoti skladno z vizijo skupine HSE, ki je postati nosilec zelenega prehoda Slovenije.

Več: Sava – reka razvoja, napredka in sprememb (he-ss.si)

floater