Medijsko središče / Sporočila za javnost / SANDI RITLOP IMENOVAN ZA DIREKTORJA DRUŽBE HSE INVEST ZA ŠTIRILETNO MANDATNO OBDOBJE

SANDI RITLOP IMENOVAN ZA DIREKTORJA DRUŽBE HSE INVEST ZA ŠTIRILETNO MANDATNO OBDOBJE

Nadzorni svet družbe HSE Invest d.o.o., ki ga vodi Irena Šlemic, je na včerajšnji 66. redni seji, po izvedenem javnem razpisu, ki je trajal od 04.06. do 19.06., za direktorja družbe imenoval Sandija Ritlopa. Ritlop je v družbi HSE Invest zaposlen že od ustanovitve družbe leta 2002,  v tem času pa je bil vodja sektorja izgradnje in vodja projekta izgradnje verige hidroelektrarn na spodnji Savi. Funkcijo direktorja je sicer opravljal že od 7.3.2013, danes pa je bil imenovan za polni, štiriletni mandat. 

HSE Invest, s sedežem v Mariboru in poslovnimi enotami v Ljubljani, Brežicah, Novi Gorici in Šoštanju je članica skupine HSE. Osnovna dejavnost družbe je načrtovanje, priprava in vodenje izgradnje projektov v energetiki za družbe skupine HSE kot tudi za zunanje naročnike. »Osnovno poslanstvo in vizija družbe ostajata osredotočena na ohranitev in utrditev vodilne vloge na področju svetovalnega inženiringa pri vodenju izgradnje in rekonstrukcije energetskih objektov znotraj skupine HSE, s ciljem širitve svojih storitev tudi zunaj meja Slovenije,« je povedal Ritlop in pri tem dodal, da so pred družbo HSE Invest številni izzivi:«
Prioritetno moramo seveda uspešno pripeljati do konca projekte v teku. Ne glede na zahtevnost projektov želimo to narediti na najbolj racionalen in terminsko učinkovit način za zagotavljanje optimalnih naložbenih učinkov in v zadovoljstvo naročnika. Hkrati je naš pogled že usmerjen tudi v prihodnost, v projekte, ki so v pripravi. Ob tem se zavedamo raznih tveganj, ki jim je družba v današnjih časih izpostavljena in veliko pozornosti bo posvečeno ravno obvladovanju teh tveganj ter prilagajanju današnjim in jutrišnjim razmeram na področju energetike.«

Dodatne informacije:
Irena Šlemic, predsednica NS HSE Invest, e-mail: irena.slemic@hse.si  
Sandi Ritlop, direktor HSE Invest, e-mail: sandi.ritlop@hse-invest.si