Medijsko središče / Sporočila za javnost / S PODPISOM DODATKA ŠTEV. 3 CENA GLAVNE TEHNOLOŠKE OPREME OMEJENA NAVZGOR

S PODPISOM DODATKA ŠTEV. 3 CENA GLAVNE TEHNOLOŠKE OPREME OMEJENA NAVZGOR

Po predhodnem soglasju nadzornega sveta Termoelektrarne Šoštanj je direktor TEŠ z dobaviteljem družbo Alstom podpisal dodatek štev. 3 k pogodbi za dobavo glavne tehnološke opreme z dne 27.06.2008, s katerim se dokončno omejuje tveganje rasti cene glavne tehnološke opreme.

Cena glavne tehnološke opreme je po pogodbi iz leta 2008 naraščala praktično na dnevni osnovi tako kot so rastle cene kovin, nafte in stroški dela. To pa je za TEŠ predstavljalo neobvladljivo tveganje povečanja končne cene projekta. S podpisanim dodatkom je tako cena glavne tehnološke opreme za izgradnjo nadomestnega bloka 6 omejena navzgor.

Termoelektrarna Šoštanj je po dolgotrajnih pogajanjih 27. julija 2011 uspešno zaključila pogajanja z dobaviteljem glavne tehnološke opreme družbo Alstom o največji možni vrednosti eskalacije. Dogovor o eskalacijski kapici je tako z dodatkom 3 k pogodbi pravno-formalno potrjen s strani Alstoma in Termoelektrarne Šoštanj. S tem je Termoelektrarna Šoštanj po konservativni oceni prihranila najmanj 35 mio EUR in omejila možnost nadaljnjih sprememb na tem področju.

Dodatne informacije:
Janja Štrigl, Odnosi z javnostmi
Telefon: 03/8993 651, E-mail: 
[email protected]

floater