Medijsko središče / Sporočila za javnost / RGP SODELUJE PRI GRADNJI KOLESARSKE POVEZAVE SKOZI HUDO LUKNJO MED VELENJEM IN MISLINJO

RGP SODELUJE PRI GRADNJI KOLESARSKE POVEZAVE SKOZI HUDO LUKNJO MED VELENJEM IN MISLINJO

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, kot investitor, je konec preteklega leta sklenila pogodbo za gradnjo državne kolesarske povezave Huda luknja, ki naj bi bila zgrajena do konca leta 2023. Predvidena kolesarska pot v dolžini približno 9,4 kilometra od Gornjega Doliča do Sela pri Velenju bo potekala po stari opuščeni železniški progi, skozi štiri predore in preko sedmih premostitvenih objektov. Trasa nove kolesarske poti se bo v Gornjem Doliču navezala na obstoječo kolesarsko povezavo Mislinja – Slovenj Gradec – Dravograd.

Projekt sofinancira EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. V okviru mehanizma Dogovor za razvoj regij svojo kvoto namenjata tudi Občina Mislinja in Mestna občina Velenje.

Družba RGP, d. o. o., ki deluje kot del skupine HSE, je v sklopu konzorcija partnerjev konec letošnjega januarja pristopila k izvedbi kolesarske steze. S svojim znanjem in referencami bodo izvedli sanacijo predorov Paka 1, Paka 2 in Huda luknja ter zgradili nov predor Legi kamen.

 

Karakteristika predorov Dolžina predora Dela, ki bodo opravljena
Paka 1 67,40 metrov Sanacija predora
Paka 2 74,78 metrov Sanacija predora in novogradnja S portala
Huda luknja 421,00 metrov Sanacija predora
Legi kamen 118,60 metrov Gradnja novega predora

 

Predor Legi kamen, ki je bil 2. junija uspešno prebit, bo namenjen kolesarskemu prometu, profil pa bo omogočal tudi prehod manjšim vzdrževalnim vozilom. V nadaljevanju bodo opravljena še naslednja dela:

 • izvedba odvodnjavanja,
 • vgradnja hidroizolacije,
 • izvedba temelja in notranje obloge,
 • izgradnja portala na severni in južni strani,
 • vgradnja voziščne plasti.

Načrtuje se, da bo predor Legi kamen zaključen do aprila 2023, sanacija ostalih predorov pa do marca 2023.

Nekaj zanimivih podatkov o predoru Legi kamen:

 • Količina izkopanega materiala v predorski cevi: 7.600 ton
 • Število vgrajenih paličnih nosilcev: 37
 • Število vgrajenih sider: 393 (dolžine tri metre)
 • Število cevi v cevnem ščitu: 23
 • Število niš v predoru: 4
 • Količina vgrajenega betona: 520 kubičnih metrov

 

Po 51 dneh triizmenskega dela je bil predor Legi kamen 2. junija 2022 uspešno prebit.

 

 

 

 

floater