Medijsko središče / Sporočila za javnost / Revizijska komisija opravila revizijo idejnih rešitev in predinvesticijske zasnove za ČHE Kozjak

Revizijska komisija opravila revizijo idejnih rešitev in predinvesticijske zasnove za ČHE Kozjak

Maribor

Revizijska komisija, sestavljena iz članov skupine HSE, Dravskih elektrarn Maribor (DEM), poročevalcev z Mariborske fakultete in Turbo inštituta, je v četrtek, 12. februarja 2004, opravila revizijo idejnih rešitev in predinvesticijske zasnove za črpalno hidroelektrarno Kozjak, katere akumulacijsko jezero je predvideno na Kolarjevem vrhu nad hidroelektrarno Fala. Člani revizijske komisije so ugotovili, da so idejne rešitve in predinvesticijske zasnove izdelane skladno s projektno nalogo in so jih zato sprejeli. Predlagane rešitve so ocenili kot kakovostne, z dopolnitvami pa predstavljajo osnovo za nadaljnje projektiranje.

Projektanti in izdelovalci dokumentacije IBE so pregledali skupno dvanajst variant izgradnje črpalne hidroelektrarne Kozjak, od tega šest možnih glede na velikost instalirane moči in izbor opreme z volumnom zgornjega bazena 2 ali 3 milijone m3 vode, ki predstavlja tudi strateško rezervo pitne vode za Mariborčane in okoličane.

Direktor Dravskih elektrarn Maribor Danilo Šef je pojasnil: »Na podlagi pregledanih variant idejnih rešitev in predinvesticijskih zasnov ter na podlagi poročil revidentov je zelo verjeten izbor variante t.i. tedenske akumulacije z bazenom 3 x 106 m3 in nazivno močjo 2 x 200 MW. Še posebej bi rad poudaril, da bomo o vseh korakih razvoja projekta obveščali tudi lokalne prebivalce, saj je ključnega pomena, da so seznanjeni s potekom projekta.».

Osnovna funkcija črpalne hidroelektrarne  Kozjak je proizvodnja konične energije, prav tako pa bi omogočala boljšo izkoriščenost elektrarn, ki proizvajajo pasovno energijo. Predstavljala bi pomembno rezervno moč ob izpadu večjega proizvodnega agregata elektroenergetskega sistema Slovenije, hkrati pa bi omogočala tudi nadzor nad močjo in frekvenco v omrežju.

Ideja o gradnji črpalne hidroelektrarne obstaja v  Dravskih elektrarnah Maribor že več kot 40 let, prve študije so bile opravljene že leta 1981. Črpalna hidroelektrarna Kozjak je za lastnika Holding Slovenske elektrarne in ter za slovenski EES zanimiva tako z  vidika zanesljive oskrbe Slovenije z električno energijo kot tudi s tržnega vidika. Poraba električne energije narašča, s tem pa tudi potrebe elektroenergetskega sistema Slovenije (EES), ki bi jih lahko zadovoljila  črpalna hirdroelektrarna Kozjak. Z izgradnjo novih daljnovodov napetostnega nivoja 400 kV bo elektroenergetski sistem Slovenije  povezan s sosednjimi elektroenergetskimi sistemi, s tem pa bo omogočena bistveno večja izmenjava električne energije med njimi.

Dravske elektrarne Maribor bodo na osnovi ugodne ocene revizijske komisije nadaljevale z izdelavo idejnega projekta in investicijskega programa, vzporedno pa bodo še letos pričeli s postopkom umestitve objekta v prostor.

floater