Medijsko središče / Sporočila za javnost / Rekordna proizvodnja družbe Dravske elektrarne Maribor

Rekordna proizvodnja družbe Dravske elektrarne Maribor

Družba Dravske elektrarne Maribor  je letos v manj kot osmih mesecih izpolnila letni načrt proizvodnje električne energije, saj je do 26. avgusta proizvedla 2.633.000 MWh, kar je 47,5 odstotka vse letošnje proizvedene električne energije v skupini Holding Slovenske elektrarne. S tem je družba DEM zadovoljila kar 30 odstotkov potreb po električni energiji v Sloveniji v tem obdobju.

Obratovanje verige dravskih hidroelektrarn letos zaznamuje nadpovprečna hidrologija, saj so pretoki reke Drave v vseh osmih mesecih presegli pričakovane. Kljub velikim pretokom so se agregati v hidroelektrarnah na Dravi ustavljali zelo malo, saj večjih okvar naprav ni bilo.

Direktor DEM mag. Viljem Pozeb je ob rekordni proizvodnji električne energije povedal: »Letošnjo načrtovano količino električne energije smo proizvedli že avgusta, za kar so ob dobri hidrologiji zaslužni predvsem naši zaposleni, saj je ob dobrem vzdrževanju obratovalna pripravljenost dravskih elektrarn zelo visoka. Po zaključku prenove HE Zlatoličje so dravske elektrarne obratovale z vsemi agregati. Ocenjujemo, da bi lahko do konca letošnjega leta načrt proizvodnje presegli za 30 odstotkov

Dodatne informacije:
Dravske elektrarne Maribor, d. o. o.
Obrežna ulica 170, Maribor
Telefon: 02 300 50 00
Elektronska pošta: [email protected]
Splet: http://www.dem.si

floater