Medijsko središče / Sporočila za javnost / Rekonstrukcija HE Doblar I

Rekonstrukcija HE Doblar I

Soča že 75 let poganja pravkar rekonstruirano hidroelektrarno Doblar I, saj je prvi agregat začel obratovati davnega 8. aprila 1939. Obnova HE Doblar I s tremi Francis turbinami je potekala med leti 2009 in 2014 in je bila načrtovana na način, da so po dva agregata in vzporedna HE Doblar II ves čas rekonstrukcije nemoteno obratovali. Slavnostno so jo predali namenu 18. novembra 2014, na dan, ko Soške elektrarne na dan 67. obletnice delovanja podjetja.

Pot do prenove se je začela z gradnjo Hidroelektrarne Solkan iz leta 1984, ki letos praznuje 30-letnico obratovanja, in nadaljevala  z doinstalacijo ter gradnjo novih elektrarn Doblar II in Plave II med leti 1996 – 2002. Strateška odločitev, ki je nastala na podlagi raziskav o bolj učinkovitem izkoriščanju razpoložljivega vodnega potenciala, je bila poenotenje instaliranega pretoka na 180 m3/s v celotni verigi hidroelektrarn na Soči. Ta odločitev je zahtevala tudi temeljito rekonstrukcijo najstarejše hidroelektrarne in s tem predvsem večjo zanesljivost obratovanja, večjo varnost ter prilagojenost na tržne razmere, vključno z večjim številom zaustavitev in zagonov agregatov. Pet velikih hidroelektrarn na Soči je namreč tako imenovanih sistemskih hidroelektrarn, ki so namenjene predvsem uravnavanju trga, elektroenergetske bilance in zadovoljevanju potreb po električni energiji takrat, ko so potrebe največje. Podobno je prva in edina črpalna hidroelektrarna Avče namenjena predvsem uravnoteženju viškov obnovljive energije ter  zagotavlja proizvodnjo oziroma porabo jalove energije v vseh režimih obratovanja in hitre prehode med različnimi obratovalnimi stanji. Tako hidroelektrarne na povodju Soče kot  ČHE Avče so vključene v bilančno skupino HSE in skupaj zvišujejo kakovost storitev, ki jih ponuja HSE na trgu električne energije.

Slavnostna otvoritev ob 67. obletnici

Danes se je v prenovljeni strojnici HE Doblar I zbralo skoraj 200 strokovnjakov s področja elektrogospodarstva, predstavnikov lokalnih skupnosti,  izvajalcev in gospodarstvenikov, ki so si skrbno ogledali potek gradnje in rekonstrukcije sistema Doblar in prenovljeno strojnico. Zbrane je posebej navdušil vodja HE Doblar Marko Pavlin z imenitnim tenorjem, saj je v duetu s sopranistko Natašo Jakopič in ob spremljavi godalnega kvarteta Nova ubrano zapel nekaj skladb, posvečenih Soči.

Soške elektrarne Nova Gorica so začele uspešno poslovno pot prav 18. novembra 1947, ko so domači strokovnjaki po priključitvi Primorske matični domovini prevzeli upravljanje elektrarn na Soči iz rok italijanske družbe Sade. Nadaljujejo jo ob skrbnem upoštevanju družbenih in okoljskih vidikov, saj so Soške elektrarne Nova Gorica, kot je na otvoritvi poudaril direktor Vladimir Gabrijelčič,  zavezane gospodarni in zanesljivi proizvodnji električne energije v sožitju z naravnim in družbenim okoljem, in dodal: »Ponosni smo, da smo del zgodbe ene najlepših in najbolje ohranjenih alpskih rek. Zato rekonstrukcijo najstarejše hidroelektrarne na Soči poklanjamo njej, ki jo poganja, lepotici Soči.« …

Župan občine Kanal ob Soči Andrej Maffi je poudaril, da so občina, v kateri je »doma« kar pet elektrarn, med njimi tudi čudo tehnike – ČHE Avče. Umeščanje takih objektov v prostor pa je velik zalogaj, a s poštenim, odprtim in kakovostnim dialogom pride tudi do realizacije tako velikih projektov kot so hidroelektrarne.

Generalni direktor Holdinga Slovenske elektrarne Blaž Košorok je čestital Soškim elektrarnam, ki delujejo vokoljsko in socialno izjemno občutljivem okolju in proizvajajo električno energijo na eni najlepših evropskih rek. Poudaril je, da ga lepote Posočja vedno znova prevzamejo, zato je toliko bolj vesel uspešnega sodelovanja med Soškimi elektrarnami in lokalno skupnostjo tako pri rednem obratovanju kot pri umeščanju novih objektov v prostor. Vsem deležnikom je zaželel tudi v prihodnje obilo uspehov pri sodelovanju in srečno roko pri rešitvah, ki bodo lepote Soče ohranile tudi za zanamce.

Kot je poudaril starosta elektroenergetske stroke in slavnostni govornik prof. dr. Ferdinand Gubina, smo v času, ko največji izzivi ostajajo prenos in hranjenje električne energije in razen črpalnih hidroelektrarn ni na vidiku nobene kolikor toliko ekonomsko in okoljsko sprejemljive rešitve. Kot je videti, bo potrebnih še veliko raziskav. Ob tem je profesor Ferdinand Gubina poudaril, da zaenkrat kakovostne oskrbe 8760 ur letno ne znam o zagotoviti brez jedrske fosilne in obnovljive energije, tako hitro, vetrne kot sončne.

Obseg in način rekonstrukcije HE Doblar I

Način rekonstrukcije je bil izbran na osnovi analize variant v tehničnem, obratovalnem, energetskem in ekonomskem smislu. K načrtovanju prenove se je pristopilo ob skrbnem upoštevanju vseh vidikov, predvsem prvotnega koncepta celotnega objekta, dovodnega in odvodnega sistema, koncepta vgrajene opreme v strojnici in osnovnega koncepta gradbene konstrukcije strojnice v območju agregatov. V okviru te investicije se je obnovilo tudi daljinsko vodenje sistema HE Doblar in požarno javljanje. Vse omenjeno je bilo potrebno izvesti tudi zaradi iztrošenosti po 75 letih različnih načinov obratovanja. Prav tako se je izvedla preverba možnosti fazne prenove posameznih agregatov (vedno dva agregata v obratovanju), način zapiranja vodne poti agregata ter vpliv tako spodnje vode kot tudi visokih voda v strugi Soče. Upoštevalo se je tudi vpliv demontaže in kasnejše montaže agregata na osnovno betonsko konstrukcijo. Ta je potekala po strogo načrtovanih fazah in se uspešno zaključila z opravljenimi tehničnimi pregledi ter s pridobljenimi uporabnimi dovoljenji za vse tri agregate.

HE Doblar I so gradili v letih 1937 – 1940

Raziskovalna dela s sondiranjem terena za lokacijo pregrad elektrarn v Doblarju in Plavah od Mosta na

Soči (takrat Svete Lucije) do Kanala ob Soči so začeli leta 1936 in po dokončni določitvi lokacije so se dela na vseh gradbiščih močno razmahnila. 8. 4. 1939 je začel obratovati prvi agregat HE Doblar I in z električno energijo so takoj začeli oskrbovati lastno gradbišče in gradbišče HE Plave I, kjer so bila dela v polnem razmahu. V nekaj mesecih sta začela v Doblarju obratovati še druga dva agregata.

Tako danes v okviru sistema HE Doblar obratujejo trije agregati s turbinami Francis ter HE Doblar II s Kaplanovo vertikalno turbino. Jez sistema HE Doblar je na 71,5 kilometru 137 kilometrov dolge Soče. Zajem vode je akumulacija Doblar s koristno prostornino 1,5 milijona m3 vode. Instalirana moč HE Doblar I je 30 MW, vzporedne HE Doblar II, ki so jo zgradili leta 2002, pa 40 MW. Po temeljiti prenovi sta hidroelektrarni ustrezno prilagojeni pogojem trga električne energije.

Soške elektrarne Nova Gorica na povodju Soče upravljajo pet velikih  in 21 malih hidroelektrarn ter prvo in edino črpalno hidroelektrarno Avče.

floater