Medijsko središče / Sporočila za javnost / RAZŠIRITEV UPRAVE PREMOGOVNIKA VELENJE NE OGROŽA DELOVNIH MEST V ŠALEŠKI DOLINI

RAZŠIRITEV UPRAVE PREMOGOVNIKA VELENJE NE OGROŽA DELOVNIH MEST V ŠALEŠKI DOLINI

V prihodnjem tednu, 31. avgusta 2011, bo potekala skupščina Premogovnika Velenje (PV), na kateri bo večinski lastnik PV, torej Holding Slovenske elektrarne (HSE), predlagal spremembe statuta, ki pomenijo razširitev dosedanje enočlanske uprave PV na tričlansko. Omenjene spremembe v vrhu družbe Premogovnik Velenje v zadnjem času vzbujajo številne pomisleke, dvome in strahove, ki pa so neutemeljeni. Gre namreč izključno za spoštovanje pravil korporativnega upravljanja in povečanje transparentnosti poslovanja, pri čemer delovna mesta v skupini PV niso ogrožena.

V HSE že od ustanovitve dalje veliko pozornosti namenjamo korporativnemu upravljanju, katerega cilj je usklajeno delovanje skupine in njenih družb pri doseganju zastavljenih poslovnih in tržnih ciljev. Še posebej je korporativno upravljanje pomembno za družbe, ki so pred zahtevnimi nalogami, v lastniški strukturi pa so prisotni tudi lastniki izven HSE. Ena takšnih družb je tudi Premogovnik Velenje, delniška družba in obvladujoča družba skupine podjetij, ki opravljajo dejavnosti letnega in gorskega turizma, gostinstva, varstva starejših občanov, gradbeništva, proizvodnje zaščitnih sredstev, inženiringa, geodetskih storitev in še vrste ostalih storitev. Predvsem pa ima Premogovnik Velenje pomembno vlogo pri največji energetski naložbi v državi, gradnji nadomestnega bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj. Ena ključnih predpostavk tega projekta je zagotovitev primernega domačega energenta po ceni 2,25 EUR/GJ. Za realizacijo projekta izgradnje nadomestnega bloka 6 so bile sprejete obveze do bank tako s strani TEŠ kot HSE in nenazadnje celotne skupine HSE. Ravno zaradi tega moramo toliko večjo pozornost namenjati gospodarjenju z vloženimi sredstvi tudi v PV in v skupini PV.

Našteto so razlogi, da želimo v HSE kot lastniki 77,7 odstotka delnic Premogovnika Velenje okrepiti vodenje Skupine PV. Pri tem smo se odločili uporabiti prakso, ki velja tako za delniške družbe v Sloveniji kot v centralni Evropi ter upravljanje zaupati več članski upravi. Predlagane spremembe upoštevajo tudi dejstvo, da je temeljni posel Skupine PV pridobivanje premoga in mora eden od članov uprave imeti zato opravljen izpit za metanske jame. Poleg tega smo v prehodnih določbah tudi predvideli, da se sedanjemu direktorju ni potrebno javljati na razpis, temveč je avtomatično najmanj član uprave. S tem smo jasno pokazali, da cenimo dr. Milana Medveda kot rudarskega strokovnjaka in tistega, ki je ob osredotočanju na temeljni posel sposoben realizirati zahtevno nalogo pri investiciji v nadomestni blok 6 TEŠ. S širitvijo nadzornega sveta na šest članov pa omogočamo tudi malim delničarjem, da pridobijo mesto v nadzornem svetu. Ne glede na navedeno pa ostaja dejstvo: vodstvo gospodarske družbe v nobenem primeru ne more prelagati odgovornosti za vodenje družbe na lastnika, kot si korporativno upravljanje in Zakon o gospodarskih družbah napačno tolmačijo nekateri.

Velika prednost sprememb statuta PV pa je tudi za zaposlene. Ti bodo namreč pridobili možnost imenovati člana uprave, delavskega direktorja, kar je še en korak naprej pri uveljavljanju delavske participacije. In končno, odveč so strahovi, da se bodo z nastopom veččlanske uprave PV začela ukinjati delovna mesta v premogovnikovih hčerinskih družbah. »Že v razvojnem načrtu HSE je namreč jasno zapisano, da smo kot družbeno odgovorno podjetje dolžni skrbeti  za socialno varnost zaposlenih v skupini HSE. Vzporedne dejavnosti Premogovnika Velenje bodo, ob tehnološkem razvoju temeljne dejavnosti, zgolj zagotovile pogoje za prestrukturiranje premogovnika preko njegovih odvisnih družb,« pojasnjuje mag. Matjaž Janežič, generalni direktor HSE.

Dodatne informacije: Petja Rijavec, Služba komuniciranja HSE, petja.rijavec@hse.si

floater