Medijsko središče / Sporočila za javnost / RAZPIS KADROVSKIH ŠTIPENDIJ 2008/2009

RAZPIS KADROVSKIH ŠTIPENDIJ 2008/2009

Holding Slovenske elektrarne d.o.o. za študijsko leto 2008/2009 razpisuje dve kadrovski štipendiji, in sicer:

 1 štipendijo za poklic univerzitetni diplomirani ekonomist,

 1 štipendijo za poklic univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike.

Prijave pošljite na naslov:

HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o.
Kadrovska služba
Koprska ulica 92

1000 LJUBLJANA

ali na elektronski naslov: [email protected]

Prijave sprejemamo do vključno 30.9.2008.

Prijavi priložite:

– kratek življenjepis z vašimi kontaktnimi podatki,
– potrdilo o vpisu na fakulteto,
– potrdilo o opravljenih izpitih z navedbo števila predpisanih in že opravljenih izpitov,
– priznanja in pohvale za dosežke v dosedanjem šolanju ter navedba sodelovanja pri raznih projektih.

Izbira kandidatov:

Prednost pri podelitvi štipendije bodo imeli kandidati višjih letnikov, z boljšim učnim uspehom in aktivnim sodelovanjem pri raznih projektih v okviru izobraževalnega programa.

Obvestilo o izbiri kandidatov:

Kandidate, ki se bodo prijavili v rednem razpisanem roku, bomo o rezultatih izbora obvestili najkasneje do 5.11.2008.

floater