Medijsko središče / Sporočila za javnost / RAČUNSKO SODIŠČE RS JE POPRAVLJALNE UKREPE HSE OCENILO KOT ZADOVOLJIVE

RAČUNSKO SODIŠČE RS JE POPRAVLJALNE UKREPE HSE OCENILO KOT ZADOVOLJIVE

Računsko sodišče RS je na svoji spletni strani objavilo Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji obvladovanja denarnih tokov skupine HSE zaradi investicije v blok 6. Vsi izkazani popravljalni ukrepi so bili ocenjeni kot zadovoljivi. Na HSE to smatramo kot potrditev, da so naše strateške usmeritve pravilne in bomo k njihovemu izvajanju pristopili še bolj odločno.

Porevizijsko poročilo je dostopno na povezavi

floater