Medijsko središče / Sporočila za javnost / Prvo vrtenje agregata na HE Boštanj

Prvo vrtenje agregata na HE Boštanj

Sevnica

Danes je bilo na HE Boštanj izvedeno prvo vrtenje prvega agregata z vodnim natokom. Zanj so bili opravljeni vsi predhodni testi na strojni in elektro opremi. Včeraj je bil opravljen tudi interni tehnični pregled, ki je preveril vso ustrezno dokumentacijo in podal zaključek, da so postroji in naprave pripravljene za izvedbo prvega vrtenja.

Gre za dogodek, ki predstavlja velik mejnik med končano montažo in začetnimi testi, saj se z njim pričenjajo glavna testiranja na agregatu, hkrati pa se potrjuje tudi pravilnost montaže strojne opreme. Pri prvem vrtenju so se namreč prvič zavrtele vse rotirajoče mase agregata, ki na HE Boštanj predstavljajo v skupni masi vrtečih se delov približno 100 ton. V postopku prvega testiranja se potrdi pravilnost montaže ležajev, hladilnega sistema, mazalnega sistema, celotne regulacije  in zavornega sistema.

Uspešno opravljenem prvem vrtenju sledijo testi na strojni in elektro opremi vse do prve sinhronizacije, pri kateri pa omenjeni agregat začne proizvajati tudi prve kWh električne energije.