Medijsko središče / Sporočila za javnost / PRVO POLLETJE KLJUB SLABIM VREMENSKIM POGOJEM USPEŠNO ZA HSE

PRVO POLLETJE KLJUB SLABIM VREMENSKIM POGOJEM USPEŠNO ZA HSE

Holding Slovenske elektrarne d.o.o. (HSE), največji slovenski proizvajalec in trgovec z električno energijo, je kljub izjemno neugodnim vremenskim razmeram, ki jih je zaznamovalo daljše sušno obdobje – to se dejansko vleče že od leta 2011 – in posledično slaba hidrologija, v prvem polletju letošnjega leta posloval dobro ter celo presegel zastavljene cilje. Na današnji 20. redni seji nadzornega sveta HSE so se seznanili s podrobnimi poslovnimi rezultati družbe, potrdili pa so tudi Noveliran investicijski program, Revizijo 5 (NIP 5) za postavitev nadomestnega bloka 6 TEŠ.

V prvem polletju letošnjega leta je HSE prodal 15 TWh električne energije, kar je za 17 odstotkov več v primerjavi z načrtovanimi količinami ter kar za 27 odstotkov več v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta. Takšen rezultat je predvsem posledica večjih nakupov na tujem trgu, ki so bili potrebni zaradi že omenjenih zaostrenih vremenskih pogojev. Tudi doseženi čisti prihodki od prodaje v obdobju januar – junij 2012 za 21 odstotkov presegajo načrtovane in znašajo 944 mio €, kar je hkrati tudi za 41 odstotkov več od realiziranih prihodkov v enakem obdobju preteklega leta. Čisti dobiček HSE v šestih mesecih letošnjega leta je sicer nekoliko nižji od načrtovanega in znaša 13 mio €, kar je 71 odstotkov načrtovanega za to obdobje. Razloge gre iskati v nižjem rezultatu iz poslovanja (slaba hidrologija, neobratovanje čHE Avče, nedoseganje polnih moči v TEŠ in TET). Da bi doseganje tržnih in poslovnih ciljev HSE ostala v okviru zastavljenih, pa so bili sprejeti tudi številni ukrepi za racionalizacijo stroškov.

»Dejstvo je, da je imel zamik pri pridobitvi državnega poroštva za financiranje investicije v nadomestni blok 6 TEŠ za neizogibno posledico povečanje zadolževanja HSE. Poslovodstvo družbe si že celo leto prizadeva zagotavljati optimalno likvidnost poslovanja, nadzorniki pa skrbno bdimo nad njihovimi potezami. Lahko rečem, da je bilo sodelovanje uspešno in da HSE še naprej ostaja ena najuspešnejših slovenskih družb,« pravi dr. Drago Dolinar, predsednik nadzornega sveta HSE.

Nadzorni svet  HSE je na današnji seji obravnaval in potrdil tudi Noveliran investicijski program, Revizija 5 (NIP 5) za postavitev nadomestnega bloka 6 TEŠ. NIP 5 bo v nadaljnjo obravnavo poslan pristojnim organom.

Dodatne informacije: dr. Drago Dolinar, predsednik NS HSE, dolinar@uni-mb.si

floater