Medijsko središče / Sporočila za javnost / Prva seja novega nadzornega sveta HSE

Prva seja novega nadzornega sveta HSE

V ponedeljek, 29. avgusta 2005, je bila prva redna seja nadzornega sveta Holdinga Slovenske elektrarne (HSE), v katerega je Vlada Republike Slovenije 22. julija 2005 za dobo štirih let imenovala mag. Andreja Vizjaka, Francija Bogoviča, Franca Ervina Janežiča, Janeza Požarja, mag. Andreja Aplenca in dr. Francija Križaniča.

Na prvi seji je nadzorni svet za svojega predsednika soglasno izvolil mag. Andreja Vizjaka, ministra za gospodarstvo Republike Slovenije, sprejet pa je bil tudi Poslovnik o delovanju nadzornega sveta HSE d.o.o. Poleg tega se je nadzorni svet seznanil z organizacijo in delovanjem družb v Skupini HSE ter s poročilom o poslovanju družbe in skupine HSE v obdobju januar – junij 2005. Ugotovljeno je bilo, da so poslovni rezultati HSE, kljub slabim hidrološkim razmeram v prvem šestmesečju letošnjega leta, boljši od planiranih.

Nadzorni svet se je seznanil še z analizo finančnih tokov in projekcij poslovanja družb skupine HSE v obdobju 2005 – 2008.

Dr. Jože Zagožen, generalni direktor HSE, je po zaključeni seji novega nadzornega sveta HSE izrazil zadovoljstvo: “HSE je med največjimi in poslovno najuspešnejšimi slovenskimi gospodarskimi družbami, hkrati pa tudi med tistimi, katerih poslovanje mora biti zaradi oskrbe države in državljanov s strateško pomembno dobrino, električno energijo, pod nenehnim strokovnim nadzorom. Prepričan sem, da bo novi nadzorni svet družbe kot predstavnik našega lastnika svojo nalogo opravljal v skladu s profesionalnimi standardi, ki veljajo za našo panogo, v HSE pa se bomo trudili njegova pričakovanja zadovoljevati v največji možni meri.”

floater