Medijsko središče / Sporočila za javnost / Projekt TEŠ 6 na kritični točki

Projekt TEŠ 6 na kritični točki

Sporočilo za javnost

Na HSE in TEŠ smo danes prejeli dopis Agencije za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije (AUKN), ki ga je ta posredovala odgovornim v državnem zboru in Vladi Republike Slovenije. V dopisu AUKN ugotavlja, da lahko neodobritev poroštva pomeni resno grožnjo za nadaljnji obstoj skupine HSE oz. posledično razprodajo slovenske energetike. V dopisu, ki sta ga HSE in TEŠ prejela od ministrstva za infrastrukturo in prostor, pa žal ni nobene opredelitve do projekta, temveč zgolj napotilo poslovodstvom, naj ravnajo po načelu dobrega gospodarja.

V HSE in TEŠ smo v zadnjih dveh letih storili vse, kar je bilo možno, da je projekt obvladan in transparenten. 18. maja 2012 smo pristojnima ministroma in predsedniku Odbora za finance in monetarno politiko državnega zbora poslali  tudi dokument, s katerim pojasnjujemo in dokazujemo izvajanje sklepov vlade z dne 23.2.2012, vezanih na projekt TEŠ 6. Kljub temu je bila točka o Zakonu o poroštvu 23.5. 2012 umaknjena z dnevnega reda seje odbora, v HSE in TEŠ pa vse do danes nismo prejeli navodil, v kakšni obliki bi vlada želela prejeti zagotovila, vezana na gradnjo TEŠ 6, niti nismo imeli možnosti načinov uresničevanja sklepov vlade osebno predstaviti. Odločitev o nadaljevanju postopka sprejemanja Zakona o poroštvu se je premaknila na področje politike, na katero pa poslovodstvi TEŠ in HSE nimata vpliva. V takšnih razmerah tudi ni mogoče sprejeti kakršnekoli odločitve, saj vsaka izmed njih pomeni dodatne stroške.

Kljub temu še vedno tečejo intenzivna pogajanja z dobaviteljem glavne tehnološke opreme Alstomom o možnem zamiku napovedanega suspenza s 4. junija 2012 na kasnejši datum, kakor tudi o znižanju stroškov montaže. V HSE in TEŠ ocenjujemo, da še vedno obstaja minimalna možnost, da bi lahko državni zbor obravnaval zakon o poroštvu na junijski seji.

V HSE in TEŠ smo že pred časom  pripravili oceno učinkov ne-izdaje poroštva. Prav tako smo pred časom poskušali pri EIB doseči drugačno obliko poroštva (s pomočjo komercialnih bank in zavarovalnic), vendar nam je bilo to odsvetovano. Tovrstne projekte je namreč mogoče financirati le ob podpori institucionalnih bank, kot sta banki EIB in EBRD. Razloga sta dva: ročnost kreditov (do 25 let) in relativno nizka obrestna mera.

Nesprejetje Zakona o poroštvu in/ali zaustavitev projekta TEŠ 6 bi imela za TEŠ in HSE katastrofalne posledice:

  • dodatne stroške v višini najmanj dveh milijard € v naslednjih dveh letih,
  • manjšanje energetske samozadostnosti Republike Slovenije in s tem potencialno višje cene električne energije,
  • problem nadaljnje ekološke sanacije Šaleške doline,
  • vprašljivost nadaljnjega obstoja TEŠ in PV ter s tem nekaj tisoč delovnih mest, na dolgi rok pa tudi vprašljivost obstoja HSE.

V primeru uveljavitve suspenza bomo sicer takoj pristopili k izdelavi programa finančnega prestrukturiranja v skladu z veljavno zakonodajo. Že sedaj pa vemo, da bo v načrtu finančnega prestrukturiranja potrebno predvideti dokapitalizacijo obvladujoče družbe Skupine HSE, ki bo omogočila tudi izvedbo finančnega prestrukturiranja v TEŠ.

 Dodatne informacije: [email protected][email protected].

floater