Medijsko središče / Sporočila za javnost / PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE V ŠOŠTANJU ZAGOTOVLJENA DO 2054

PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE V ŠOŠTANJU ZAGOTOVLJENA DO 2054

Z dokapitalizacijo Termoelektrarne Šoštanj v višini 85 mio € in plačilom prvega pogodbenega zneska dobavitelju glavne tehnološke opreme, nenazadnje pa tudi s pridobitvijo okoljevarstvenega soglasja, so bili v minulih tednih izpolnjeni vsi pogoji za začetek gradnje bloka 6. Šesti blok šoštanjske termoelektrarne je vlada RS v letu 2007 uvrstila v Resolucijo o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007 – 2023, ki je še vedno edini veljavni razvojni dokument strateškega pomena. Poleg tega pa je izgradnja bloka 6 tudi edina realna možnost za uresničitev obvez Slovenije do EU glede ekologije do leta 2020. Samo z racionalno rabo energije in z obnovljivimi viri energije jih namreč ni mogoče izpolniti.

Blok 6 termoelektrarne Šoštanj, katerega gradnja se začne v letu 2010, je za Slovenijo strateškega pomena z več vidikov. Gledano z ekološkega vidika bo z najnovejšo premogovo tehnologijo nadomestil najstarejše, ekološko nesprejemljive proizvodne objekte, bloke 1-4. Šesti blok bo pri enaki količini proizvedene električne energije emitiral v okolje 35 odstotkov manj CO2 kot trenutni bloki, približno milijon ton manj letno. Poleg tega pa se bodo znižale druge ekološke obremenjenosti okolja: SO2 s 400 na 200 mg/Nm3, NOx s 500 na 200 mg/Nm3, COza 35 %/MWh. Znižali se bosta tudi ravni praha in hrupa. Predvideno je, da  se bo količina emisij SO2 in NOx zmanjšala za 50 odstotkov. Šesti blok bo tudi močno prispeval k zmanjšanju skupnih emisij v ozračje. Ocenjene emisije žveplovega dioksida, dušikovih oksidov, prahu in ogljikovega monoksida se bodo posebno zmanjšale po letu 2014, ko bodo bloki 1-4 zaustavljeni, blok 6 pa začel z obratovanjem. Proces zmanjševanja emisij se bo nadaljeval z nadaljnjim zniževanjem ravni proizvodnje, ko bo v letu 2027 prenehal obratovati še blok 5 in ko bo do leta 2054, obratoval samo še šesti blok. Dodati velja, da je blok 6 projektiran in bo zgrajen tako, da bo razvojno omogočal zajemanje in skladiščenje CO2.
Najpomembnejši gospodarski vidik naložbe je gotovo dolgoročno zmanjšanje energetske odvisnosti Slovenije oziroma večanje njene samooskrbe z električno energijo. Poleg tega pomeni postavitev bloka 6 podaljšanje proizvodnje električne energije tudi po letu 2027, ko preneha obratovati še zadnji, peti blok TEŠ. Obratovanje bloka 6 je predvideno do leta 2054, do takrat pa bo porabljen tudi ves razpoložljivi premog Premogovnika Velenje. Z ekonomskega vidika pa je pomemben podatek, da bo lastna cena električne energije, proizvedene iz bloka 6, za 25-30 odstotkov nižja od lastne cene trenutnih proizvodnih enot.

V minulih tednih so bili izpolnjeni vsi pogoji za začetek investicije. Na osnovi sprejetih odločitev na nadzornemu svetu HSE je bila namreč v mesecu novembru izvedena dokapitalizacija TEŠ v višini 85,5 mio € in v mesecu decembru dobavitelju glavne tehnološke Alstomu plačan prvi pogodbeni znesek v višini 80,3 mio €. Poleg podpisane pogodbe za dobavo glavne tehnološke opreme je podpisana tudi pogodba za nabavo naprave za razžveplanje, za katero bo v mesecu decembru nakazano prvo plačilo v višini 3,6 mio €. V mesecu decembru se zaključuje v Uradnem listu EU objavljen razpis za gradnjo hladilnega sistema bloka 6, sledil mu bo razpis za pripravljalna gradbena dela. Prav tako je v mesecu decembru predviden začetek izvajanja del z Alstomom, ko se bodo začela podrobna projektiranja. Že v letu 2010 je predvideno rušenje hladilnih stolpov blokov 1-3, v septembru 2010 pa pridobitev gradbenega dovoljenja in začetek gradbenih del. Od leta 2011 do 2013 bo potekala dobava in montaža opreme, v letu 2014 pa se začno zagonski preizkusi bloka. Tega leta bo tudi prva sinhronizacija.

Investicija v blok 6 znaša 1,1 mrd €, brez stroškov financiranja pa 997 mio €. Pri tem bodo 300 mio EUR znašali lastni viri HSE, 100 mio EUR lastni viri investitorja, to je TEŠ, 550 mio EUR krediti EIB, ostali krediti (EBRD, poslovne banke), vložek poslovnega partnerja/partnerjev pa 200 mio EUR.

Borut Meh, generalni direktor Holdinga Slovenske elektrarne, verjame v pomembnost naložbe:«Blok 6 je slovenski strateški projekt, ki zaradi bistveno večjega izkoristka prispeva k zmanjšanju emisij. Zaradi teh razlogov je tudi ves čas užival podporo lastnika. Dileme ni; njegova gradnja, ki hkrati predstavlja stroškovno najprimernejši scenarij postopnega zapiranja Premogovnika Velenje, se začenja.« Tudi dr. Uroš Rotnik, direktor Termoelektrarne Šoštanj, poudarja:« Kot investitor v šesti blok smo, skupaj s HSE, trdno odločeni, da ga izvedemo v skladu z Noveliranim investicijskim programom in tako še naprej proizvajamo električno energijo na zanesljiv, ekonomičen in, kljub mnogim pomislekom, okolju prijazen način. Tako bomo pomembno prispevali k energetski neodvisnosti Slovenije.«

Dodatne informacije:
Dr. Uroš Rotnik, direktor Termoelektrarne Šoštanj
Telefon: 03/899 32 00