Medijsko središče / Sporočila za javnost / PRIHRANI DO 50% PRI RAČUNU ZA ELEKTRIČNO ENERGIJO

PRIHRANI DO 50% PRI RAČUNU ZA ELEKTRIČNO ENERGIJO

Vse večja poraba električne energije pomeni večje potrebe po njenem pridobivanju, zaradi česar je potrebno graditi nove elektrarne. Če sami ne moremo proizvesti dovolj energije, jo je potrebno uvažati, kar povečuje energetsko odvisnost od drugih držav. Zadnja zapora zemeljskega plina iz Rusije je pokazala, da je odvisnost od uvoza lahko zelo problematična.

V zadnjih letih je v Sloveniji nastal razkorak med tržnimi cenami električne energije na mednarodnem trgu in maloprodajnimi cenami za gospodinjstva, kar je v veliki meri povzročilo podražitve električne energije ob koncu minulega leta. Tržnega gibanja cen smo se že pred leti navadili pri nafti, bencinu in kurilnem olju, kjer cene nihajo glede na vrednost sodčka nafte na svetovnih trgih.

Kljub podražitvam je v Sloveniji električna energija še vedno najcenejši energent. Podražitvam vseh vrst energije se v prihodnje gotovo ne bomo mogli izogniti, da nas te ne bi toliko prizadelo, pa si lahko pomagamo z upoštevanjem nasvetov učinkovite rabe energije.

Pogosto so dovolj že manjši ukrepi, pri katerih ni potrebnih nobenih finančnih vlaganj, kot je na primer ugašanje luči, ki jih ne potrebujemo, izklop naprav iz stanja pripravljenosti po uporabi. Nekateri ukrepi vključujejo manjši vložek – na primer menjavo klasičnih žarnic z varčnimi sijalkami, ali pa premišljen nakup – izbira energetsko varčnih gospodinjskih aparatov razreda A+ ali A++.

Več posameznih prihrankov povečuje skupni prihranjeni znesek. Koliko lahko prihrani posamezno gospodinjstvo je seveda odvisno od mnogih dejavnikov. Upoštevati je potrebno velikost gospodinjstva, vrsto opreme, število in starost gospodinjskih aparatov in podobno.

Občutno manjšo porabo električne energije in s tem večji prihranek denarja, ki bi ga sicer odšteli za njeno porabo, pa lahko dosežemo predvsem z večjimi vlaganji v energetsko izboljšavo objektov in vgradnjo okolju prijaznih tehnologij (sončne celice, toplotne črpalke,…).

Že brez večjih investicij je možno doseči prihranek v višini do 10 ali 20%, z dolgoročnim razmišljanjem in načrtnim investiranjem pa je možno prihraniti tudi do 50% ali več, sploh pri energetsko bolj potratnih gospodinjstvih.

Nasveti z izračunom možnega prihranka pri računu za električno energijo bodo v seriji oglasov objavljeni v dnevnih časopisih. Celovit izbor nasvetov bo objavljen tudi na prenovljeni spletni strani kampanje »Energija si, bodi učinkovit« – www.hse-energija.si ali www.energijasi.com, kamor bodo usmerjali televizijski in tiskani oglasi. Ponujeni bodo tudi članom mreže Sinergija (katere pobudnik in upravljalec je agencija Informa Echo) za objavo v internih glasilih in na spletnih straneh ter portalih.

Akcija »Prihrani do 50% pri računu za električno energijo« bo potekala od sredine januarja do konca februarja.