Medijsko središče / Sporočila za javnost / Preusmeritev reke Save

Preusmeritev reke Save

Danes, dne 4.6.2014, bodo na gradbišču HE Brežice preusmerili tok reke Save na začasni obtočni kanal, ki je bil izveden v zadnjih dveh mesecih. Preusmeritev bo predvidoma izvedena okoli 10:00 ure.

Gradnja HE Brežice se je začela sredi meseca marca 2014. S preusmeritvijo reke Save se bo začela formirati gradbena jama, v kateri se bo v naslednjih dveh letih gradila jezovna zgradba HE Brežice.

Predviden zaključek pripravljalnih del, ki zajemajo vsa zemeljska dela in pripravo gradbišča, bo oktobra 2014. S tem  bo zaključen prvi večji del investicije v višini 6.6 mio EUR.

Trenutno so glede na zastavljeni terminski plan en mesec pred rokom, vendar pa nas v nadaljnjih fazah čakajo zahtevna zemeljska dela, ki so predvsem odvisna tudi od hudourniške reke Save.