Medijsko središče / Sporočila za javnost / PRENOS KONCESIJE ZA IZGRADNJO VERIGE SPODNJESAVSKIH HIDROELEKTRARN

PRENOS KONCESIJE ZA IZGRADNJO VERIGE SPODNJESAVSKIH HIDROELEKTRARN

S podpisom aneksa h koncesijski pogodbi o izkoriščanju energetskega potenciala spodnje Save je nosilec koncesije za verigo spodnjesavskih hidroelektrarn postala družba Hidroelektrarne na spodnji Savi. S prenosom se zaključuje projekt Skupni podvig, ki je potekal v okviru dosedanjega nosilca koncesije Holdinga Slovenske elektrarne. HSE bo kot največji družbenik v novoustanovljeni družbi še naprej ohranil pomembno vlogo pri izgradnji verige, poleg njega pa so družbeniki še Dravske elektrarne Maribor, Soške elektrarne Nova Gorica, Termoelektrarna Brestanica in GEN energija.

Koncesija za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save je bila s Savskih elektrarn Ljubljana prenesena na Holding Slovenske elektrarne leta 2002. Koncesijska pogodba je bila podpisana 8. Julija tega leta, ko so se tudi začela dela na HE Boštanj. Slednja obratuje že dve leti. Po koncesijski pogodbi je do leta 2015 predvidena izgradnja celotne verige, in sicer HE Blanca in HE Krško, katerih izgradnja je že v teku, ter HE Brežice in HE Mokrice.
S podpisom aneksa se aktivnosti pri izgradnji, kakor tudi obratovanju in vzdrževanju elektrarn, prenašajo na novo družbo Hidroelektrarne na spodnji Savi. Podpisniki aneksa so minister za okolje in prostor Janez Podobnik, kot predstavnik koncedenta – Republike Slovenije, direktorja HSE dr. Jože Zagožen in Damijan Koletnik, kot predstavnika dosedanjega nosilca koncesije Holdinga Slovenske elektrarne, Drago Polak, direktor Savskih elektrarn, ki so koncesionar HE Vrhovo ter Bogdan Barbič, direktor Hidroelektrarn na spodnji Savi, kot novi koncesionar ostalih elektrarn. Soglasje k prenosu koncesijske pogodbe so s podpisom izjave podali tudi župani občin Brežice, Krško in Sevnica.