Medijsko središče / Sporočila za javnost / Premogovnik Velenje zaposluje rudarje

Premogovnik Velenje zaposluje rudarje

Velenje

Premogovnik Velenje je 5. decembra zaposlil še 30 pripravnikov in s tem izpolnil letošnjo nameravano število 70 novih zaposlitev. Aprila je namreč delo v Premogovniku že dobilo 40 pripravnikov. Vsi novo zaposleni so Premogovnikovi štipendisti, so pa kvalificirani rudarji, rudarski tehniki, strojni in elektro tehniki ter strojni in elektro mehaniki. Nekateri so na zaposlitev čakali nekaj let, tako kot je bilo obljubljeno ob letošnjem skoku čez kožo, pa je zaposlitev dobilo tudi sedem najboljših dijakov letošnje generacije poklicne in tehniške rudarske šole. Najboljših je bilo sicer devet, a dva šolanje nadaljujeta.

Sklep o zaposlitvi je v prvi vrsti najboljša novica za tiste pripravnike, ki so z decembrom začeli uvajalni čas, prav tako dobra pa je za vse, ki o odločitvi za poklic šele razmišljajo. Premogovnik je namreč eno od redkih podjetij, ki še zaposluje, ob tem pa dijakom, ki se šolajo za enega od poklicev v rudarstvu, nudi tudi veliko ugodnosti. Z njimi jih vsako leto seznanijo ob koncu leta na predinformativnem dnevu. Letos je potekal 9. decembra, na ogled nekaterih zunanjih delovnih mest v Premogovniku in predstavitev podjetja kot celote pa jih je letos prišlo kar 48 iz zadnjih razredov osnovnih šol občin Velenje, Šoštanj in Nazarje.

“To je v primerjavi z prejšnjimi leti več kot dvakrat več in presenečeni smo, da je bil tak odziv. Kaže, da so naša prizadevanja v preteklih letih, da bi otrokom in njihovim staršem poklice v rudarstvu predstavili kot še vedno ali znova perspektivne, obrodila sadove,” je dejala Majda Lampret, vodja projektov izobraževanja v službi Razvoj kadrov.

Zadovoljen je tudi Albin Vrabič, ravnatelj Poklicne in tehniške rudarske šole ŠCV: “Za nas je novica, da Premogovnik Velenje zaposluje, odlična. Starši in otroci tako preverijo, da je rudarski poklic res perspektiven in da tega ne trdimo le iz promocijskih namer. Naši dijaki se lahko zaposlijo tudi v mnogih drugih podjetjih, ki delujejo na področju peskokopov, kamnolomov, gradbeništva, tunelogradnje, poleg tega nudi naš šolski center celotno verigo izobraževanja od poklicne šole, prek programa 3+2 do višješolskega študija. Premogovnik pa jim v času šolanja nudi številne ugodnosti, med njimi tudi štipendijo, kar ni zanemarljivo.”