Medijsko središče / Sporočila za javnost / PREMOGOVNIK VELENJE ZAPOSLUJE IN ŠTIPENDIRA

PREMOGOVNIK VELENJE ZAPOSLUJE IN ŠTIPENDIRA

(Velenje, 12. februarja 2021) – V družbah Skupine Premogovnik Velenje za nemoteno delovanje potrebujemo ustrezen kader na področju rudarstva, strojništva, elektrotehnike in tudi v drugih programih. V Skupini Premogovnik Velenje je bilo lani več kot 100 novih zaposlitev, 72 štipendistov in 12 vajencev. Delovna mesta z visoko dodano vrednostjo bomo zagotovili tudi za čas, ko bo Premogovnik prenehal z odkopavanjem premoga.

Svoje sodelavce smo v Skupini Premogovnik Velenje že od nekdaj skrbno izbirali in tudi v prihodnosti jih bomo, saj bomo za uresničitev jasne vizije potrebovali usposobljene, inovativne in zavzete zaposlene. Na področju rudarstva, strojništva in elektrotehnike smo v letu 2020 zaposlovali v celotni Skupini PV – v matični družbi smo za potrebe proizvodnega procesa zaposlili 10 pripravnikov in 21 novih sodelavcev, v družbah HTZ Velenje 38, RGP 28, Sipoteh 4 in PLP 8 novih sodelavcev; med posameznimi družbami je bilo tudi preko 20 prezaposlitev. Trend zaposlovanja oz. nadomeščanja upokojenih sodelavcev bomo nadaljevali tudi v prihodnje, saj za zagotavljanje stabilne proizvodnje potrebujemo ustrezen kader.

ŠTIPENDIRAMO IN ZAGOTAVLJAMO VAJENIŠKA MESTA

Potrebe po rudarskih poklicih, kot so geostrojnik rudar, geotehnik, mehatronik operater, strojnih mehanik, strojni tehnik, elektrikar in elektrotehnik, izkazujemo z zagotavljanjem štipendij. V šolskem letu 2020/2021 ima Premogovnik 49 štipendistov v rudarskih, strojnih in elektroprogramih. Od tega smo v letošnjem šolskem letu podpisali 21 novih štipendijskih pogodb. Družba HTZ ima 18 štipendistov, od tega 9 novih. Štipendije sta podelili tudi družbi Sipoteh (1) in RGP (4). Ponosni smo tudi na uvedbo vajeniškega sistema v podjetju, preko katerega se trenutno usposablja 12 vajencev v programih strojni mehanik in elektrikar. Z novim šolskim letom bomo nabor prostih vajeniških mest razširili še na programa mehatronik operater in oblikovalec kovin – orodjar.

Skupaj s Šolskim centrom Velenje se trudimo, da dijakom nudimo pridobivanje različnih znanj, osebnostno zorenje in razvijanje v skladu z njihovimi željami ter sposobnostmi. Tudi v prihodnje bomo skrbeli za to, da se bodo dijaki v našem okolju dobro počutili in da bodo v prijetnem, ustvarjalnem in delovnem duhu preživeli svoje izobraževalne dni.

OMOGOČAMO NEMOTENO OPRAVLJANJE OBVEZNE PRAKSE

Ustrezno usposobljen kader že vrsto let pridobivamo predvsem iz nabora svojih štipendistov, ki jih preko opravljanja obvezne prakse spremljamo že v času šolanja. Opravljanje obvezne prakse omogočamo tudi drugim dijakom in študentom, tako je v letu 2020 – kljub epidemiji – prakso pri nas nemoteno opravljalo preko 110 praktikantov.

Izgrajen imamo sistem vzgajanja lastnega kadra s pomočjo dejavnosti praktičnega usposabljanja, ponašamo pa se tudi z dobro usposobljenimi mentorji in inštruktorji. Te praktične izkušnje pomenijo veliko prednost ob zaposlitvi.

ŠTEVILNE UGODNOSTI ZA ŠTIPENDISTE V RUDARSKIH PROGRAMIH

Štipendistom v rudarskih programih poleg kadrovske štipendije nudimo številne ugodnosti: nagrado za uspešnost pri praktičnem pouku, plačilo jamskega dodatka, plačilo praktičnega usposabljanja z delom, brezplačen učbeniški sklad, brezplačen avtobusni prevoz in malico, plačan zdravniški pregled in zaposlitev po končanem izobraževanju.

Kandidatom v programih geostrojnik rudar in geotehnik, ki se bodo prvič vpisali v prvi letnik, bomo podelili dvakratni znesek osnovne štipendije.

Premogovnik Velenje se predstavlja na e-informativnih dnevih Šolskega centra Velenje, ki potekajo 12. in 13. februarja 2021 na povezavi https://informativni.scv.si. Predstavili vam bomo poklice, ki zagotavljajo štipendijo in zaposlitev po končanem izobraževanju.

Že danes smo usmerjeni v prihodnost, saj ta narekuje prestrukturiranje celotne Šaleške doline in prehod v brezgoljično družbo. Obstoječa znanja bomo oblikovali v nove programe z visoko dodano vrednostjo, da bomo zagotovili delovna mesta tudi za čas, ko bo Premogovnik Velenje prenehal z odkopavanjem.

SREČNO!

Služba za odnose z javnostmi Skupine Premogovnik Velenje