Medijsko središče / Sporočila za javnost / PREMOGOVNIK VELENJE ZAGOTAVLJA NEMOTENO PROIZVODNJO ELEKTRIČNE ENERGIJE

PREMOGOVNIK VELENJE ZAGOTAVLJA NEMOTENO PROIZVODNJO ELEKTRIČNE ENERGIJE

Da je premog izjemno pomembno gorivo, se še posebej kaže v sušnih in vročih dneh, ko hidrologija ni ugodna in ko v hidroelektrarnah proizvedejo manj električne energije od načrtovane. Premogovnik Velenje s proizvodnjo zadostnih količin premoga tudi v teh dneh zagotavlja nemoteno proizvodnjo električne energije v Termoelektrarni Šoštanj.

Dolgoročna posledica vremenskih razmer, ki smo jim priča v zadnjem času, je nižja proizvodnja iz hidroelektrarn in posledično višja proizvodnja iz termoelektrarn, kar še dodatno utemeljuje potrebe po uravnoteženi proizvodnji in pravilni razporejenosti virov. V večjem delu Evrope je še vedno prisoten močan vročinski val, zato je poraba električne energije zelo velika, vodostaj rek pa je zaradi suše zelo nizek. Ponovno se je pokazalo, kako zelo strateško je pomembna termo energija, ki omogoča daleč najbolj zanesljivo oskrbo z električno energijo.

Šaleška dolina je strateško pomembna za slovenski energetski trg, saj Premogovnik Velenje ustrezno količino energije zagotavlja z lastnim virom, to je premogom. Kljub težkim geomehanskim pogojem v jami dobava premoga Termoelektrarni Šoštanj tudi v letu 2015 poteka nemoteno. Do 15. julija so v jami izmenično obratovali trije odkopi. Kljub temu, da je bila proizvodnja v tem obdobju zaradi predčasne zaustavitve odkopa CD1 nekoliko nižja od načrtovane (40.260 ton premoga), je bila kalorična vrednost nakopanega premoga za 8,68 odstotka višja od načrtovane (19,105 TJ). Načrtujemo, da bomo do konca leta 2015 odkopali še okoli 1.600.000 ton premoga oz. 17.572 TJ pri načrtovani kurilni vrednosti 11,0 GJ/tono, kar pomeni izpolnitev letnega proizvodnega načrta v energiji. V prihodnjih mesecih v proizvodnji ne pričakujemo večjih težav, ki bi ogrozile izpolnitev načrtov, kljub temu pa bomo morali v to vložiti veliko znanja in naporov. Trenutno poteka proizvodnja samo na odkopu A na k. –80. Po zaključku delovanja tega odkopa bosta začela z odkopavanjem odkopa B na k. –80 in E na k. –80 tako, da bo proizvodnja v zadnjem četrtletju precej višja.

Kljub trenutno samo enemu delujočemu odkopu, smo se v Premogovniku Velenje na vremenske razmere takoj odzvali tako, da smo uvedli 4-izmensko delo, kar pomeni, da odkop obratuje 24 ur na dan. Hkrati bomo za zagotavljanje čim višje proizvodnje uvedli še dodatne delovne dneve za obratovanje tega odkopa. Dodatno rezervo pa predstavlja premog na deponiji, kjer ga je trenutno okoli 230.000 ton oziroma okoli 2.500 TJ. S temi ukrepi bomo zaposleni v Premogovniku Velenje kot že tolikokrat v zgodovini prispevali pomemben delež k zagotavljanju zadostnih količin premoga in posledično zadostnih količin električne energije v teh vročih in sušnih časih. Razpoložljive količine premoga pa omogočajo tudi cenovno sprejemljivo proizvodnjo električne energije.

Trenutne vremenske razmere še dodatno potrjujejo, da je proizvodnja električne energije iz fosilnih goriv kljub okoljski problematiki še kako pomembna, vendar jo je treba uporabljati v tehnološko dovršenem in skladno z ekološkimi standardi zasnovanem termoenergetskem objektu, kot je blok 6 Termoelektrarne Šoštanj.

Služba za odnose z javnostmi Skupine Premogovnik Velenje

floater