Medijsko središče / Sporočila za javnost / PREMOGOVNIK VELENJE USPEŠEN PRI PRIDOBIVANJU EVROPSKIH SREDSTEV ZA PROJEKT GREEN JOBS

PREMOGOVNIK VELENJE USPEŠEN PRI PRIDOBIVANJU EVROPSKIH SREDSTEV ZA PROJEKT GREEN JOBS

Premogovnik Velenje je skupaj s partnerji iz Poljske, Češke, Romunije, Nemčije, Francije, Grčije in Španije v letu 2021 sodeloval pri prijavah mednarodnih projektov na Evropski raziskovalni sklad za premog in jeklo (RFCS). S strani evropske komisije so bili nedavno obveščeni, da so bili uspešni pri prijavljenem projektu GREEN JOBS (izkoriščanje konkurenčnih prednosti premogovnikov, ki se bodo prestrukturirali, za čim večje ustvarjanje zelenih in kakovostnih delovnih mest), ki se bo začel izvajati julija letos. Celotna vrednost projekta, ki je raziskovalno-razvojne narave, znaša 2,2 milijona evrov, skupno sofinanciranje s strani RFCS bo v višini 1,3 mio EUR, pri čemer bo Premogovnik Velenje prejel 130.000 evrov.

 

Projekt GREEN JOBS zajema izkoriščanje konkurenčnih prednosti premogovnikov, ki se približujejo zapiranju, za čim večje ustvarjanje zelenih in kakovostnih delovnih mest.
Konzorcij vodi koordinator, to je univerza iz mesta Oviedo v Španiji, ostali partnerji pa so iz Španije, Nemčije, Poljske; med sodelujočimi smo trije industrijski partnerji oz. premogovniki.

»Namen projekta je preučitev uporabe jamske infrastrukture za uporabo obnovljivih virov energije in krožnega gospodarstva, ki zajema rekultivacijo in rehabilitacijo zaradi rudarjenje degradiranega področja z uporabo odpadkov iz rudarstva; potencial za postavitev sončnih in vetrnih elektrarn; uporabo jamske vode in infrastrukture za postavitev toplotnih črpalk (geotermalna energija) in črpalnih hidroelektrarn s poudarkom na razvoju in uporabi najnovejših fluidov ter proizvodnjo in uporabo zelenega vodika,« je povedal generalni direktor Premogovnika Velenje dr. Janez Rošer in dodal, da se bodo v sklopu projekta izdelali poslovni načrti za virtualne elektrarne in zelene vodikove tovarne, ki bodo vključevali tudi načrte potrebnih prekvalifikacij in modelov prestrukturiranja za zagotavljanje novih delovnih mest.

Premogovnik Velenje že več kot desetletje uspešno sodeluje pri več prijavljenih projektih pri Raziskovalnem skladu za premog in jeklo, ki deluje znotraj Evropske unije in je, kot že samo ime pove, namenjen sofinanciranju predvsem razvojnih projektov s področja jekla in premoga. Sklad RFCS je eden izmed t. i. centraliziranih skladov, kar pomeni, da se sredstva v obliki sofinanciranja razvojno-raziskovalnih projektov pridobivajo neposredno iz Evropske unije. Vse postopke vodi komisija EU.

»Lani je sklad RFCS doletelo precej sprememb, saj so se prioritete Evrope spremenile in so sedaj v skladu s t. i. »zelenim dogovorom EU«, ki med drugim predvideva opuščanje rabe premoga in pravično tranzicijo. Zaradi tega so za razpis bolj primerni razvojni projekti, ki naslavljajo procese sanacije in prestrukturiranja panoge,« je še dodal dr. Janez Rošer.

»Razvojno-raziskovalni in pilotni projekti so zdaj, ko imamo določeno letnico izstopa iz premoga, ključni, saj bo v prihodnjih desetih letih na voljo ogromno sredstev iz naslova tranzicije,« je poudaril direktor Premogovnika Velenje Aleš Logar. »Naše delo in angažiranost pri projektih bosta zato bistvenega pomena tudi za nadaljnje sodelovanje Premogovnika Velenje pri vseh centraliziranih in decentraliziranih razpisih, ki nam ne prinašajo zgolj nepovratnih sredstev, temveč pomenijo tudi nove razvojne možnosti.«

Med 27 prijavljenimi projekti je bil Premogovnik Velenje uspešen s projektom GREEN JOBS, na rezervno listo pa so se uvrstili s projekti COAL HERITAGE – Ohranjanje in promocija dediščine premogovništva kot evropske kulturne dediščine, REECOL – Ekološka sanacija in dolgoročni monitoring ter SEMS II – Podpora izvajanju strategij za mobilnost osebja iz sektorjev z visokimi emisijami v času evropskega zelenega dogovora in pravičnega prehoda.

Evropsko združenje za premog in jeklo je do zdaj financiralo mnoge aktivnosti za razvoj Evropske premogovne in jeklarske industrije. 50-letna Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo (ESPJ) iz leta 1951 je bila tudi ena izmed temeljev EU. V tem obdobju se je za namene razvoja in raziskav premogovne ter jeklarske industrije porabilo več kot milijardo evrov. V Premogovniku Velenje so iz tega sklada v zadnjih desetih letih pridobili dobra dva milijona evrov nepovratnih sredstev, nekaj prihodkov v višini približno 150 tisoč evrov pa še pričakujejo iz naslova že zaključenih projektov.

 

SREČNO,

 

Služba za odnose z javnostmi Skupine Premogovnik Velenje

floater