Medijsko središče / Sporočila za javnost / PREMOGOVNIK VELENJE TUDI URADNO POSTAL DRUŽBA Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO

PREMOGOVNIK VELENJE TUDI URADNO POSTAL DRUŽBA Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO

Na 27. Skupščini Premogovnika Velenje, ki je bila 17. avgusta 2017, je bil sprejet Sklep o preoblikovanju Premogovnika Velenje iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo. Okrožno sodišče v Celju je 23. avgusta 2017 izdalo Sklep o vpisu spremembe v sodni register. S tem je Premogovnik Velenje tudi uradno postal družba z omejeno odgovornostjo.

Po Sklepu je edini in 100 % delničar družbe vseh 74.330.889 delnic pretvoril v poslovni delež oz. osnovni vložek družbe, ki po spremembi znaša 74.330.889 EUR.

Za generalnega direktorja družbe Premogovnik Velenje, d. o. o., je imenovan mag. Ludvik Golob, za direktorico družbe pa je imenovana mag. Mojca Letnik. Generalni direktor in direktorica zastopata družbo skupno.

Kot predstavnika kapitala sta v nadzorni svet družbe imenovana mag. Stojan Nikolić in Uroš Podobnik ter kot predstavnik delavcev Danilo Rednjak.

Člani nadzornega sveta družbe ter njeno poslovodstvo bodo svoje funkcije opravljali do izteka zdajšnjega mandata.

floater