Medijsko središče / Sporočila za javnost / Premogovnik Velenje saniral bunker B3 v »Klasirnici« v Pesju

Premogovnik Velenje saniral bunker B3 v »Klasirnici« v Pesju

(Velenje, 25. februarja 2021) – V Premogovniku Velenje smo ob koncu lanskega leta, v času decembrskih praznikov, izvedli delno sanacijo armirano-betonskega silosa premoga, ki mu pravimo kar »bunker B3« oz. »B3«. Ta se nahaja v Pesju in spada k tehnološkemu procesu drobljenja in klasiranja premoga ter predstavlja zadnjo stopnjo pred oddajo premoga v Termoelektrarno Šoštanj.

Gre za betonski silos, premera 12,3 metra v cilindričnem delu, kapaciteta omenjenega bunkerja pa je 1.000 ton premoga. V primerjavi z ravnijo terena je izpust premoga iz silosa na k. +6,25 metra, zgornja raven silosa pa je na k. +28 metra.

Da bi se lažje odločili o možnostih sanacije, je služba Jamomerstvo, geodezija in rudarske škode Premogovnika Velenje izvedla 3D-posnetek bunkerja B3 z mobilnim laserskim skenerjem GeoSlam. Na osnovi izbrane metode sanacije, natančnih podatkov o površinah konusnega dela silosa in grafičnih osnov sta službi Priprava dela in Projektiva pripravili ustrezne tehnične rešitve in načrte za sanacijo, ki je vključevala namestitev 12-milimetrskih jeklenih protiobrabnih plošč Hardox.

V času izvajanja sanacijskih del smo aktivno sodelovali pri nadzoru izvajanja del, Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo Premogovnika Velenje pa je izvajalo 24-urno požarno stražo.

Kljub velikim izzivom tako pri načrtovanju projekta delne sanacije kot pri izvajanju del so ta potekala gladko. Delavci OUTN (Oskrba in urejanje transportnih naprav) so ustrezno izpraznili in pripravili silos, sanacija bunkerja pa se je izvajala v treh izmenah. Dela so bila zaključena pred predvidenim rokom, bunker B3 je bil tako za uporabo pripravljen že v soboto, 2. januarja 2021. Sanacijo preostalega dela bunkerja načrtujemo aprila letos.

SREČNO,

Služba za odnose z javnostmi Skupine Premogovnik Velenje

floater