Medijsko središče / Sporočila za javnost / Premogovnik Velenje prvo učeče se podjetje pri nas

Premogovnik Velenje prvo učeče se podjetje pri nas

Velenje

Premogovnik Velenje je prvo podjetje v Sloveniji, ki je pridobilo certifikat učečega se podjetja po standardu USP S-10. Izdal ga je Inštitut za razvoj učečega se podjetja in bo podjetju svečano izročen 2. decembra ob praznovanju dneva sv. Barbare. Premogovnik je na pot Učečega se podjetja stopil pred letom dni, ko je vodstvo družbe z inštitutom podpisalo listino Zaveza članov Inštituta USP in ustanovilo delovni tim za razvoj učečega se podjetja. Standard združuje 10 načel učečega se podjetja, po katerih so pomembni vizija znanja, celovit, načrtovan in sistemski pristop, sistematično in načrtno uvajanje organizacijske kulture sprememb, gospodarjenje z znanjem, motivacijsko okolje. V učečem se podjetju so vodje vzor sodelavcem, njihovi trenerji in mentorji, zaposlenim nudi poslovno priložnost, hkrati pa prispeva k odličnosti rezultatov in poslovni privlačnosti podjetja.

Z vključevanjem v projekt Učečega se podjetja se bo Premogovnik Velenje lahko primerjal z drugimi učečimi se podjetji pri vseh vitalnih elementih svojega razvoja. Do sedaj so se z drugimi podjetji primerjali z rezultati raziskave organizacijske klime, kjer so merili tudi zadovoljstvo zaposlenih z izobraževanjem in usposabljanjem in pri teh rezultatih odstopali navzgor.

Sistem USP je nadgradnja standardov, ki jih v družbi že imajo, to so standard kakovosti ISO 9001, okoljski standard ISO 14001 in standard varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001. V Premogovniku imajo vpeljanih že precej sistemov, ki so pogoj za pridobitev standarda USP S-10. To so sistemi, ki podpirajo delovanje podjetja in funkcijo vodenja, sistemi planiranja, usposabljanja, izobraževanja, nagrajevanja, motiviranja, komuniciranja z javnostmi, projektnega in timskega dela in inovacij.

floater