Medijsko središče / Sporočila za javnost / PREMOGOVNIK VELENJE PREJEL SREBRNO PRIZNANJE V NATEČAJU ZA NAJBOLJŠE INOVACIJE V SAŠA REGIJI

PREMOGOVNIK VELENJE PREJEL SREBRNO PRIZNANJE V NATEČAJU ZA NAJBOLJŠE INOVACIJE V SAŠA REGIJI

Premogovnik Velenje je na letošnji 24. podelitvi priznanj za najboljše inovacije v SAŠA regiji, ki jo organizira Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica (SŠGZ), prejel srebrno priznanje v kategoriji profesionalno podprtih inovacij, in sicer za inovacijo HYPMOS Hibridni model za napoved dinamičnega posedanja površine. Avtorji inovacije so dr. Janez Rošer, mag. Aleš Lamot in Rok Gril, vsi trije so iz Premogovnika Velenje ter dr. Andrej Pal, ki prihaja iz Naravoslovnotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani.

Hibridni model za napoved dinamičnega posedanja površine nad podzemnimi deli je inovativna rešitev za natančno spremljanje premikov površja, preprečevanje in omejevanje okoljske degradacije zaradi pridobivanja mineralnih surovin, ki temelji na uporabi analitičnih orodij ter napredni tehnologiji daljinskega zaznavanja objektov.

Napoved dinamičnega ugrezanja se izvede z razdelitvijo vplivnega območja na sektorje, izračunom funkcije posedanja za posamezen sektor in primerjavo produktov daljinskega zajema. Oblak točk, pridobljen z metodami daljinskega zaznavanja površja, je s pomočjo pravokotnih ali kvadratnih sektorjev enakih dimenzij razdeljen na manjše dele. Vsakemu sektorju se priredi najbolje prilagajoča ravnina, katere težišče zajema vse vplive znotraj sektorja, ki so posledica podzemnih del (posedanje in dviganje površja) ali sanacije terena (nasipanje in premeščanje materiala). Različni vplivi so razlog, da se posedanje površja v večini primerov obnaša asimetrično, kar  onemogoča natančno napoved posedkov s tradicionalnimi matematičnimi funkcijami. Zato so v sklopu hibridnega modela razvili modificirano sigmoidno funkcijo, ki omogoča popravek za tovrstno asimetričnost. Ta funkcija se je izkazala za ključno pri napovedovanju posedkov, saj omogoča natančnejšo oceno končnega stanja ugreznine in poteka časa za dosego tega stanja.

Sistem omogoča tudi okvirno oceno količine potrebnega materiala za sanacijo končne ugreznine ter spremljanje porabe materiala za dosego konsolidacije. Enostavna implementacija v obstoječi sistem monitoringa omogoča zmanjšanje operativnih stroškov in razširitev uporabe na druga rudarska področja ali infrastrukturne projekte.

V Premogovniku Velenje vseskozi spodbujajo inovativno razmišljanje zaposlenih. V podjetju že vrsto let deluje tudi inovacijska dejavnost, znotraj katere se generirajo številne uporabne ideje za boljše in varnejše delovne procese. Inovacijska dejavnost, v katero so vključene vse družbe v Skupini Premogovnik Velenje, bo zagotovo imela veliko vlogo tudi pri prestrukturiranju celotne Skupine in ustvarjanju novih delovnih mest, ki bodo v Šaleški dolini delovala tudi po zaprtju velenjskega premogovnika.

 

floater