Medijsko središče / Sporočila za javnost / PREMOGOVNIK VELENJE POSODABLJA TRANSPORTNO OPREMO

PREMOGOVNIK VELENJE POSODABLJA TRANSPORTNO OPREMO

V začetku septembra je pričela z delovanjem nova dizelska lokomotiva, ki v Premogovniku Velenje predstavlja enega ključnih elementov v zadovoljevanju logističnih potreb. Postopno se zaključuje proces menjave iztrošenih lokomotiv, ki so obratovale v jami v povprečju 18 let.

Nove generacije lokomotiv tipa Scharf DZ 1800 2 + 2 so močnejše, hitrejše in čistejše glede na izpuste škodljivih emisij izpušnih plinov v ozračje, kabine za voznika in sovoznika so večje, udobnejše in med sabo povezane z govornimi napravami, elektrohidravlično krmiljenje in upravljanje je odzivnejše in zanesljivejše od starega pnevmatskega, za odkrivanje in odpravljanje okvar je v pomoč elektronika s simulacijo okvar na ekranih, pogoni so sodobnejši, vgrajeni so avtomatski metanometri za izklop lokomotive v primeru povečanih koncentracij metana.

Hkrati z montažo in poskusnim obratovanjem lokomotive v jami je potekalo tudi praktično izobraževanje vzdrževalcev, ki jim bo proizvajalec SMT Maschinenfabrik Scharf izdal tudi certifikat o usposobljenosti. To je veliko priznanje za velenjske strokovnjake, obenem pa tudi priložnost Premogovnika Velenje za dodatno trženje tovrstnih storitev.

V jami Premogovnika Velenje obratuje sedaj 10 dizelskih lokomotiv. Najstarejše bodo predelali in jih uporabili za prevoz težjih kosov (prek 12 ton) opreme ob montažah odkopne opreme, ki jih z običajnimi elektrohidravličnimi ranžirnimi vlaki in v strmih progah do sedaj niso mogli prevažati na delovišča.

Tadeja Mravljak Jegrišnik
vodja Službe za odnose z javnostmi Premogovnika Velenje
051-638-154; 03-899-6-327