Medijsko središče / Sporočila za javnost / Premogovnik ponovno med dobitniki priznanja Top 10

Premogovnik ponovno med dobitniki priznanja Top 10

Premogovnik Velenje je bil letos drugo leto zapored med dobitniki priznanja TOP 10, ki ga organizira GV Izobraževanje. Podeljujejo ga podjetjem, ki sistematično investirajo v znanje in skrb za izobraževanje zaposlenih, in ki izkazujejo prepletenost izobraževalnih in managerskih dejavnosti. Premogovnik Velenje je lani za stroške izobraževanja zaposlenih namenil 0,32 odstotka prihodkov podjetja, iz izobraževalnega proračuna pa 51 odstotkov formalnim oblikam izobraževanja in usposabljanja in 49 odstotkov neformalnim. Od vseh zaposlenih se jih je 96 odstotkov (1.986) vsaj enkrat udeležilo izobraževanja in usposabljanja. Povprečno število ur izobraževanja in usposabljanja na zaposlenega je lani znašalo 39,2 ure, delež interno izvedenih programov pa je znašal 48 odstotkov. Premogovnik ima 25 zaposlenih s pedagoško-andragoško izobrazbo in 54 internih predavateljev.

»Učna sposobnost zaposlenih in s tem organizacije postaja zdaleč najpomembnejši dejavnik uspešnosti. V učeči ali bolje rečeno konkurenčni organizaciji se spreminja tudi vloga izobraževalnega managerja oziroma skrbnika znanja. Ta namreč še zdaleč ni tisti, ki zgolj administrira potrebe po izobraževanju, temveč tisti, ki znanje strateško umešča v organizacijo in ki natančno ve, v katerem delu organizacije, pri katerih posameznikih se določeno znanje akumulira in kje ga primanjkuje, ter zagotovi prenos znanja v kritične dele organizacije. To je upravljavec intelektualnega kapitala v pravem pomenu besede,« je ob podelitvi povedala mag. Daniela Brečko, direktorica GV Izobraževanja.

Po tej poti stopa tudi Premogovnik Velenje. Na področju razvoja kadrov imajo zastavljenih veliko projektov, ki naj bi služili prav upravljanju z intelektualnim kapitalom, med njimi kompetence, učeče se podjetje, letni pogovori, merjenje organizacijske klime in prenos znanja.

floater