Medijsko središče / Sporočila za javnost / PREDSTAVNIKI OBČINE SELNICE OB DRAVI IN DRAVSKIH ELEKTRARN MARIBOR O TRANSPORTNIH POTEH PONOVNO ZA ISTO MIZO

PREDSTAVNIKI OBČINE SELNICE OB DRAVI IN DRAVSKIH ELEKTRARN MARIBOR O TRANSPORTNIH POTEH PONOVNO ZA ISTO MIZO

Po avgustovskem srečanju so za mizo ponovno sedli župan občine Selnica ob Dravi Jurij Lep in predsednik odbora za spremljanje investicije črpalne hiroelektrarne (ČHE) Kozjak Vlado Dolinšek na eni, ter Damijan Koletnik, direktor Dravskih elektrarn Maribor s sodelavci, na drugi strani. Beseda je ponovno tekla o možnih transportnih poteh v času izgradnje ČHE na Kozjaku. Sogovorniki so se strinjali, da gre za zahteven proces usklajevanja pri katerem bo potrebno obravnavati vse pripombe iz javnih razgrnitev. A hkrati so si bili enotni v mnenju, da proces poteka v smeri zbliževanja stališč.
Osnovno vodilo reševanja poteka trase ostaja čim manjši vpliv na okolje in življenje ljudi v času izgradnje. Tega je moč, po mnenju sogovornikov, iskati v razpršitvi obremenitev in to z različnih vidikov. Prav tako je že v procesu načrtovanja pomemben tudi čas po gradnji, saj bo lokalna skupnost trajno živela s projektom. Projekt podporo lokalne skupnosti ima. To pa naj bo motiv za še intenzivnejše dogovore in še bolj aktivno iskanje rešitev preko dialoga, menijo oboji. Prav zato naj bi do naslednjega srečanja predvidoma prišlo še letos.