Medijsko središče / Sporočila za javnost / PREDSTAVNIKI KOMISIJE EU ZA PRESTRUKTURIRANJE OBISKALI ŠALEŠKO DOLINO

PREDSTAVNIKI KOMISIJE EU ZA PRESTRUKTURIRANJE OBISKALI ŠALEŠKO DOLINO

V četrtek, 19. januarja 2023, so Šaleško dolino obiskali predstavniki komisije EU za črpanje sredstev iz sklada JTF za prestrukturiranje premogovne SAŠA regije.

Konferenčnega dela ob potrditvi programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji se poleg županov Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki ter predstavnikov podjetij udeležujeta državni sekretar Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko mag. Marko Koprivc in direktorica na Generalnem direktoratu za regionalno in mestno politiko Evropske komisije Sofia Alves, ki sta uvodoma poleg župana Mestne občine Velenje Petra Dermola in direktorja Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice Roka Planklja tudi nagovorila goste.

V nadaljevanju je potekala predstavitev premogovne SAŠA regije ter priprave njenih strateških dokumentov in razvojnih programov, vezanih na pravični prehod, ki sta jo podali direktorica Razvojne agencije SAŠA mag. Biljana Škarja, in mag. Mojca Šteblaj iz Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Vizijo in projekte Premogovnika Velenje ter Termoelektrarne Šoštanj v okviru pravičnega prehoda sta predstavila direktor PV dr. Janez Rošer in generalni direktor TEŠ dr. Viktor Vračar, preobrazbo sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline direktor Komunalnega podjetja Velenje mag. Gašper Škarja, vodilne projekte regijskega pomena pod okriljem Mestne občine Velenje (Industrijsko-tehnološki inkubator (projekt TecHub i4.0) in Center prihodnosti) pa direktor Uprave MO Velenje mag. Iztok Mori in vodja Urada za gospodarski razvoj in prestrukturiranje pri MOV Karla Sitar.