Medijsko središče / Sporočila za javnost / PREDSEDNIK VLADE OBISKAL GRADBIŠČE NADOMESTNEGA BLOKA 6 TERMOELEKTRARNE ŠOŠTANJ

PREDSEDNIK VLADE OBISKAL GRADBIŠČE NADOMESTNEGA BLOKA 6 TERMOELEKTRARNE ŠOŠTANJ

Borut Pahor, predsednik Vlade RS, je danes skupaj z ministroma za gospodarstvo in okolje in prostor na povabilo  HSE obiskal Termoelektrarno Šoštanj, kjer so ga seznanili  z izgradnjo nadomestnega bloka 6. Ob obisku so si gostje ogledali tudi začetek rušenja hladilnega stolpa 1 Termoelektrarne Šoštanj, prvega od tehnološko zastarelih in ekonomsko nerentabilnih blokov, ki jih bo nadomestil blok 6.

Na delovnem obisku se je predsednik Vlade RS seznanil s projektom gradnje nadomestnega bloka 6 (TEŠ 6) ter njegovo vlogo v okviru skupine HSE in slovenske energetike širše. Sprejeli so ga generalni direktor HSE Borut Meh, direktor Termoelektrarne Šoštanj dr. Uroš Rotnik in direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved.

»Skupina HSE kot družbeno odgovorna organizacija se zaveda pomena trajnostnega razvoja, saj je že danes največji proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji. Ko govorimo o okoljski prijaznosti, pa nujno govorimo tudi o projektu TEŠ 6; ta Šaleški dolini in Sloveniji kot celoti prinaša znižanje emisij ogljikovega dioksida kar za 35 odstotkov ob enaki količini proizvedene električne energije iz Termoelektrarne Šoštanj kot danes. Ta podatek, seveda ob dejstvu, da  bi bila Slovenija brez nadomestnega bloka 6 po letu 2016 vsaj dvakrat bolj odvisna od uvoza električne energije kot danes, projekt TEŠ 6 postavlja ob bok tistim projektom, ki so za Slovenijo in njeno umeščenost v globalne smernice strateškega pomena,« poudarja Borut Meh, generalni direktor HSE, ki je predsedniku vlade Borutu Pahorju na sestanku skupaj z dr. Urošem Rotnikom pojasnil prednosti in podrobnosti tega projekta. Direktor Termoelektrarne Šoštanj je v kratki predstavitvi izpostavil tudi cenovni vidik naložbe, ki je v slovenski javnosti pogosto predmet ugibanj in razprav:«Lastna cena električne energije iz TEŠ 6 bo kar za 25 do 30 odstotkov nižja od lastne cene trenutnih proizvodnih enot Termoelektrarne Šoštanj, prodajna cena električne energije iz novega objekta pa bo še naprej odvisna od borznih gibanj. Zagotovim torej lahko, da se zaradi gradnje TEŠ 6 električna energija v Sloveniji ne bo podražila,« zatrjuje dr. Uroš Rotnik. Zelo pomembno je tudi dejstvo, da bo novi blok proizvajal električno energijo iz domačega premoga, premoga iz Premogovnika Velenje. Ta bo poleg vodne energije predstavljal edini energetski vir, s katerim si Slovenija v dolgoročnem obdobju zagotavlja določeno stopnjo energetske neodvisnosti.

Borut Pahor, predsednik Vlade RS, je današnji delovni obisk TEŠ ocenil za koristnega:«Kot predsednik vlade sem dobil vpogled v projekt TEŠ 6 ter odgovore na prenekatera vprašanja. Naše ocene kažejo, da je odločitev za gradnjo nadomestnega bloka 6 koristna z narodnogospodarskega vidika, tako v ekonomskem kot tudi v ekološkem smislu,« je ob zaključku sestanka povedal Borut Pahor, predsednik vlade.

Dodatne informacije:
mag. Petja Rijavec, vodja Službe komuniciranja HSE
01 47 04 100
e: 
[email protected]

floater