Medijsko središče / Sporočila za javnost / Pred rudarji je naporna jesen

Pred rudarji je naporna jesen

Velenje

V Premogovniku Velenje so po štirinajstdnevnem kolektivnem dopustu 18. avgusta 2003 znova zagnali odkopne stroje in pričeli odkopavati težko pričakovani premog. Avgustovski premor v proizvodnji so skrbno načrtovali skupaj z lastnikom, HSE, in količina premoga, ki so jo pred dopustom zagotovili na deponiji, je ravno zadoščala za potrebe TE Šoštanj.
Odkopavanje po dopustih so začeli tako, kot so ga konec julija končali, to je na treh odkopih, enem v jami Škale in dveh v jami Preloge, na jugu in na severozahodu. Enaka je ostala organizacija dela, pa tudi količine premoga, ki prihajajo s teh odkopov, so približno enake kot prej, to je okoli 18.000 ton na dan.
Letošnji proizvodni načrt Premogovnika Velenje je predvideval odkop 3,750 milijona ton premoga, vendar je letošnja specifična energetska situacija že v pomladnim mesecih kazala, da bo toliko premoga v letnem merilu premalo. Zato so letno pogodbo dopolnili z dvema aneksoma, s katerima so zagotovili dodatnih 400.000 ton premoga. V osmih mesecih so tako odkopali že 2,760 milijona ton premoga ali dobrih 11 odstotkov več, kot je bilo sprva načrtovano. Po sedanjih dogovorih morajo do konca leta odkopati še okoli 1,5 milijona ton premoga. Pred rudarji je torej naporna jesen.
Razmere na odkopih v Premogovniku Velenje so normalne, mnogo boljše, kot so bile v prvi polovici leta. Vsi odkopi so v zelo dobrem stanju in proizvodnja iz njih je zanesljiva.

floater