Medijsko središče / Sporočila za javnost / Pravni postopki TEŠ proti organizaciji Greenpeace in njenim somišljenikom niso ustrahovanje, temveč legitimna pravica gospodarske družbe, da zaščiti svoje ime in gospodarsko škodo

Pravni postopki TEŠ proti organizaciji Greenpeace in njenim somišljenikom niso ustrahovanje, temveč legitimna pravica gospodarske družbe, da zaščiti svoje ime in gospodarsko škodo

Pretekli teden so na novinarski konferenci predstavniki organizacije Greenpeacejavnosti predstavili izračune, do katerih so se v nerecenzirani raziskavi in njenem poročilu dokopali sami, in sicer, da  bo delovanje nadomestnega bloka 6 oziroma kurjenje premoga in s tem povezanega onesnaževanja zraka povzročilo vsaj 33 smrtnih žrtev na leto oziroma vsaj 1320 smrti v 40 letni življenjski dobi nadomestnega bloka 6.  Gre za zelo konkretne številke, izračunane na življenje natančno, ki pa nimajo znanstvene podlage, so nedokazane in nedokazljive.

Glede na resnost obtožb, ki so sledile tudi v kasnejši komunikaciji organizacije Greenpeace in njihovih somišljenikov, smo se v TEŠ  obrnili na odvetniško pisarno, da prouči navedeno in  hkrati opozori nevladno organizacijo, da bomo v primeru nadaljnjega širjenja takšnih informacij primorani iskati ustrezno pravno varstvo na sodišču. Ugotovljeno je namreč bilo, da je Greenpeace pri izdelavi dokumenta “Družbeni strošek energije iz Šoštanja” uporabil metodologijo European Environment Agency (EEA), ki jo je ta uporabila v dokumentu »Revealing the costs of air pollution from industrial facilities in Europe«, za katero pa je sama EEA v pravnem obvestilu navedla, da ugotovitve iz poročila ne predstavljajo uradnega mnenja Evropske komisije oziroma drugih organov Evropske unije.

Posebej želimo poudariti, da angažiranje odvetnikov ne pomeni ustrahovanja. TEŠ se nikoli doslej ni vmešaval v aktivnosti okoljevarstvenikov in civilnih iniciativ, nasprotno: njihova pravica do opozarjanja na različne probleme, od družbenih do okoljevarstvenih, je legitimna in smo jo vedno priznavali, a vse do meje, ki ločuje resnico od neresnice. Slednja namreč projektu, kakršen je TEŠ 6, kot tudi celotnemu slovenskemu gospodarstvu, predstavlja potencialno, a nepredstavljivo, celo milijardno gospodarsko škodo, ki bi lahko nastala, če bi zaradi zavajajočega in na neresnicah temelječega preusmerjanja javnega mnenja prišlo do ustavitve projekta.

Posebej nas je prizadela arogantna, populistična in zavajajoča trditev nevladne organizacije o številu smrtnih žrtev. Sprašujemo se, koliko je za Greenpeace vredno človeško življenje, da o njem tako podcenjujoče in laično špekulira. Za nas je pomembno vsako življenje, v tem okolju živimo zaposleni v TEŠ, PV, naše družine, otroci in prijatelji. Zato bomo storili vse, da preprečimo operiranje z neresničnimi podatki.  Gre za hude obtožbe organizacije Greenpeace, ki ne le negativno vplivajo na projekt in povzročajo potencialno gospodarsko škodo družbi TEŠ in celotni skupini HSE, temveč zavajajo in ustrahujejo celotno slovensko javnost.

Kot je znano, v  Šaleški dolini že vse od konca osemdesetih let prejšnjega stoletja opravljamo raziskave in meritve vpliva TEŠ na okolje. Na podlagi opravljenih meritev in raziskav v Šaleški dolini niso bili zaznani vplivi na okolje, ki bi bili kritičnejši od ostalih regij v Sloveniji. Tudi meritve kakovosti zraka negativnih odstopanj niso zaznale. Emisijske koncentracije SO2 v Šaleški dolini so bile leta 2010 primerljive z drugimi slovenskimi kraji. V letu 1992 so bile srednje letne koncentracije SO2 v Velenju 20 (2010:2) v Šoštanju 53 (2010:7), V Zavodnjah pa 55 (2010: 6) µg/mUčinek ekološke sanacije je očiten. V Šoštanju in Velenju do leta 2010 niso potekale meritve PM10. V Velenju so te meritve začele teči leta 2011. Leta 2010 je bilo v Šaleški dolini samo eno merilno mesto – Škale, kjer so bile vrednosti za četrtino do tretjino nižje kot v Celju, Ljubljani ali Mariboru, čeprav leži točka v vplivnem območju sanacije ugreznin in naj bi bila ena najbolj obremenjenih v Šaleški dolini glede prašenja. Poleg tega je oddaljena od TEŠ manj kot .  Prav tako so vrednosti NOx in NO2 na merilnih mestih v Šaleški dolini nižje kot v večjih mestih kljub bližini elektrarne.

Izvlečki rezultatov meritev, ki so objavljeni v poročilu, ki je skladno z 10. členom Odloka in obsega rezultate meritev koncentracij snovi v zraku v časovnem obdobju od 1.4.2012 do 30.4.2012 na devetih merilnih lokacijah obratovalnega monitoringa kakovosti zraka Termoelektrarne Šoštanj (Graška Gora, Pesje, Škale, Šoštanj, Topolšica, Velenje, Veliki vrh – Lokovica, Zavodnje, mobilna postaja v Šoštanju na Aškerčevi cesti):

·         Koncentracije žveplovega dioksida (SO2niso presegle mejne vrednosti v obdobju meritev na nobenem od devetih merilnih mest.

·         Koncentracije ozona (O3niso presegle opozorilne in alarmne vrednosti v obdobju meritev na nobenem od treh merilnih mest, ciljna vrednost za varovanje zdravja ljudi je bila presežena v merilnem obdobju na vseh treh merilnih mestih.

·         Koncentracije dušikovega dioksida (NO2niso presegle mejnih vrednosti v obdobju meritev na nobenem od štirih merilnih mest.

·         Koncentracije prašnih delcev (PM10niso presegle mejne vrednosti v obdobju meritev na nobenem od štirih merilnih mest. Tudi na merilnem mestu Agencije RS za okolje v Velenju mejna vrednost ni bila presežena.

Podatki so v tabelah in grafih prikazani v javno dostopnem dokumentu, ki se  najde na: http://arhiva.velenje.si/onesnazevanje/EIS%20-%20MESECNO%20POROCILO%20za%20april%202012.pdf.

Rezultati onesnaževal v zraku so javnosti stalno (podatki so osveženi vsako uro) dostopni preko posebne spletne strani http://okolje.velenje.si, tedensko v časopisu Naš čas, mesečno na spletni strani MO Velenje vww.velenje.si in letno s poročilom, ki je predstavljeni na sejah svetov vseh občin v Šaleški dolini. 

V Šaleški dolini se izvaja tudi monitoring tekočih voda  – rezultati za leto 2010 so pokazali, da je kemijsko in ekološko stanje reke Pake na obeh vzorčnih mestih dobro (vir: Ocena stanja rek v Sloveniji, Agencija Republike Slovenije za okolje; januar 2012 – http://www.arso.gov.si/vode/reke/publikacije%20in%20poro%C4%8Dila/REKE%20porocilo%202009-2010.pdf).

Mestna občina Velenje je naročila tudi monitoring Velenjskega jezera, s pomočjo katerega bodo občane in obiskovalce seznanjali s kakovostjo jezerske vode z vidika primernosti za kopanje. V času kopalne sezone bodo redno spremljali kakovost vode Velenjskega jezera na območju pri čolnarni.

Rezultati tedenskih meritev bodo dostopni na spletni strani MO Velenje www.velenje.si.

Vzorčenje in analize vode bo opravljal Inštitut za ekološke raziskave Erico, d. o. o., Velenje. Prvo vzorčenje bodo opravili že v prihodnjem tednu – rezultati bodo predvidoma objavljeni v petek, 29. junija.

Prav tako je bila izvedena primerjava umrljivosti med upravno enoto (UE) Velenje in celotno regijo Celje, ki ni v vplivnem območju TEŠ. Primerjava kaže, da je bila celotna umrljivost v UE Velenje nižja od Celjske regije. Nobena izmed nam dostopnih študij o pojavnosti raka tudi ne izkazuje razlik v standardizirani incidenčni stopnji med populacijo  Šaleške doline in celotno Slovenijo.

Dodatne informacije: Janja Štrigl, odnosi z javnostmi TEŠ, [email protected]

floater