Medijsko središče / Sporočila za javnost / POTRJEN POSLOVNI NAČRT SKUPINE HSE ZA 2014 S POGLEDOM DO 2016

POTRJEN POSLOVNI NAČRT SKUPINE HSE ZA 2014 S POGLEDOM DO 2016

Nadzorni svet Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) je na današnji peti redni seji potrdil poslovni načrt družbe in skupine HSE za leto 2014 s pogledom do 2016. Poslovodstvo družbe je tako dobilo zeleno luč za izvedbo zastavljenih ciljev.   »Pred skupino HSE je zahtevno obdobje, predvsem v luči zaostrene finančne situacije, v kateri se je znašla. Poslovni načrt, ki smo ga danes potrdili, je začrtal smernice nadaljnjega obstoja in poslovanja skupine. Zastavljen je smelo, v rokah poslovodstva družbe pa je, da poskrbi za njegovo pravočasno in kakovostno izvedbo, upoštevaje predvidene ukrepe iz Načrta finančnega in poslovnega prestrukturiranja skupine Premogovnik Velenje in vpliv na NIP 6 za blok 6 Termoelektrarne Šoštanj,« pravi dr. Miloš Pantoš, predsednik nadzornega sveta HSE.

Direktorja za tehnično in finančno področje HSE na današnji seji nadzornega sveta nista bila imenovana. Izbirni postopek se bo nadaljeval na eni od prihodnjih sej.