Medijsko središče / Sporočila za javnost / POSLOVANJE HSE V PRVIH DEVETIH MESECIH 2011 PRESEGLO PRIČAKOVANJA

POSLOVANJE HSE V PRVIH DEVETIH MESECIH 2011 PRESEGLO PRIČAKOVANJA

Nadzorni svet Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) se je na trinajsti redni seji seznanil z rezultati poslovanja družbe in skupine HSE v prvih devetih mesecih letošnjega leta, ki je ocenjeno kot uspešno, še posebej ob upoštevanju slabih hidroloških razmer. Družba HSE je prodala 17,7 TWh električne energije, kar je 21 odstotkov več od načrtovane za enako obdobje ter 55 odstotkov več glede na lansko enako obdobje. Družba je z 42 mio EUR čistega dobička v prvih devetih mesecih presegla načrt za leto 2011, glavnino prihodkov pa je ustvarila na tujem trgu, in sicer 58 odstotkov. Družbe skupine HSE so v proučevanem obdobju proizvedle na pragu 5,8 TWh električne energije, kar je za en odstotek več od načrtovane proizvodnje za to obdobje

»Skromen porast proizvodnje električne energije je pripisati predvsem slabi hidrologiji ob koncu poletja, ki se nadaljuje tudi globoko v jesen, zaradi katere hidroelektrarne niso mogle obratovati skladno z načrti,« pojasnjuje dr. Drago Dolinar, predsednik nadzornega sveta HSE d.o.o.  Nepredvidljive vremenske razmere so tako vnovič pokazale, da Slovenija potrebuje stabilne energetske vire in proizvodne objekte, ki bodo zagotavljali dostopnost električne energije v vseh vremenskih pogojih.

»Poletje in jesen, kakršna sta bila letošnja, ko celo več mesecev ni bilo izdatnejših padavin, dokazujejo, da smo z izgradnjo nadomestnega bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj na pravi poti pri doseganju energetske samozadostnosti in tudi pri zagotavljanju stabilne oskrbe Slovenije,« dodaja mag. Matjaž Janežič, generalni direktor HSE, ob zaključku današnje seje nadzornega sveta HSE d.o.o., kjer so obravnavali tudi potek investicije v ta strateško pomemben energetski objekt.

Dodatne informacije: prof. dr. Drago Dolinar, predsednik nadzornega sveta HSE d.o.o., e-naslov: dolinar@uni-mb.si