Medijsko središče / Sporočila za javnost / POSLOVANJE HSE V PRVI POLOVICI LETA 2011 NAD PRIČAKOVANJI

POSLOVANJE HSE V PRVI POLOVICI LETA 2011 NAD PRIČAKOVANJI

Nadzorni svet Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) se je na enajsti redni seji seznanil s šestmesečnimi rezultati poslovanja družbe, kar je bila tudi osrednja točka dnevnega reda. HSE je v obdobju januar – junij 2011 posloval dobro oziroma celo nad pričakovanji. Večina družb v skupini HSE je v prvi polovici leta 2011 poslovala z dobičkom. Celotna skupina HSE je v obdobju januar – junij dosegla 36 mio € čistega dobička, kar je 62 % letno načrtovanega, čisti prihodki od prodaje pa so znašali 670 mio €, kar je 59 % več kot v enakem obdobju lani, in že dosegajo 62 % načrtovanih prihodkov od prodaje za leto 2011.

Pri tem velja poudariti, da je v obdobju januar – junij 2011 HSE, skupno prodal kar 12 TWh električne energije, kar je 21 % več od načrtovanih prodajnih količin. Tolikšna rast je predvsem odraz povečanega obsega kupoprodajnih aktivnosti na tujih trgih. Zaradi  tega, kot tudi zaradi postopnega okrevanja po gospodarski krizi, so prodane količine električne energije v prvi polovici letošnjega leta glede na količine enakega obdobja lani večje za 58 %.

Porast proizvodnje električne energije v elektrarnah skupine HSE je bil v obdobju januar – junij 2011 le za dva odstotka večji od načrtovane proizvodnje za to obdobje. Družbe DEM, TEŠ in TET so sicer zastavljene proizvodne načrte presegle, SENG in HESS pa zaradi slabe hidrologije ne.

V prvi polovici leta 2011 je HSE uspešno izvajal tudi zastavljene naložbe v nove proizvodne zmogljivosti. V ospredju je bila naložba v nadomestni blok 6 Termoelektrarne Šoštanj, premikati pa se je začelo tudi pri projektu izgradnje HE na srednji Savi. HSE je tudi v letu 2011 nadaljeval z aktivnostmi na področju razvoja in spodbujanja proizvodnje obnovljivih virov energije; izpostaviti velja projekt Ekomobilnost, ki zajema sistematično postavitev polnilnih mest in nabavo okolju prijaznejših vozil v navezi z izrabo obnovljivih virov energije. V prvem polletju se je pod okriljem HSE zaključil tudi okoljevarstveni projekt za osnovne šole, na katerega se je prijavilo 386 razredov oziroma skupin, predlogi otrok za varovanje okolja pa so zbrani v Modri knjigi, ki je izšla te dni.

»Holding Slovenske elektrarne uspešno nadaljuje svoje poslanstvo zagotavljanja varne in zanesljive oskrbe Slovenije z električno energijo, pri čemer je posebej razveseljiv vedno večji poudarek na obnovljivih virih energije. Seveda pa zastavljenih ciljev na tem in drugih področij ne bi dosegli brez trdnega finančnega zaledja, ki ga HSE-ju zagotavljata učinkovito vodenje na eni ter razvejana trgovalna mreža na drugi strani,« je povedal dr. Drago Dolinar, predsednik nadzornega sveta HSE. Mag. Matjaž Janežič, generalni direktor HSE, pa dodaja:«Dobri polletni rezultati so plod trdega dela vseh sodelavcev. Tudi v prihodnje nas čakajo pomembne prelomnice in zahtevni projekti; upam in verjamem, da jih bomo, s podporo lastnika in voljo zaposlenih, uspešno izpeljali.«

Dodatne informacije:
prof. dr. Drago Dolinar, predsednik nadzornega sveta HSE d.o.o., e-naslov: [email protected]

www.hse.si

floater