Medijsko središče / Sporočila za javnost / POSLANCI SO SE V OKVIRU OBISKA NA ŠTAJERSKEM SEZNANILI TUDI Z RAZVOJNIMI PROJEKTI DEM

POSLANCI SO SE V OKVIRU OBISKA NA ŠTAJERSKEM SEZNANILI TUDI Z RAZVOJNIMI PROJEKTI DEM

Na današnjem obisku poslanske skupine SDS na Štajerskem so se poslanci seznanili tudi s posameznimi razvojnimi projekti in načrtovanimi investicijami Dravskih elektrarn Maribor (DEM). V občini Selnica ob Dravi so tako delu poslanske skupine najprej predstavili projekt Črpalne hidroelektrarne (ČHE) na Dravi in daljnovodno povezavo ČHE–RTP Maribor, poslanci, ki so obiskali nekatere spodnjedravske občine, pa so se seznanili tudi s potekom prenove Hidroelektrarne Zlatoličje. Damijan Koletnik, direktor DEM, se je poslancem ob tej priložnosti osebno zahvalil za obisk in poudaril, da ni veliko politikov iz Ljubljane, ki bi jih zanimali tudi mariborski projekti.

»Izgradnja ČHE na Dravi in daljnovodne povezave ČHE–RTP Maribor ter prenova HE Zlatoličje sta trenutno naša najpomembnejša projekta na območju Drave. Ob tem spadata tudi med pomembnejše projekte celotnega slovenskega elektrogospodarstva, saj sta umeščena v resolucijo o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007–2023. Z njuno izvedbo bo omogočena izraba naravnih danosti za proizvodnjo električne energije, ki je v Sloveniji nenehno primanjkuje. Seveda bomo morali električno energijo kljub temu še vedno uvažati, vendar bo učinek na nacionalno energetsko bilanco zagotovo pozitiven. S tem bomo namreč Sloveniji zagotovili pomembne količine zanesljive, varne in cenovno konkurenčne električne energije iz obnovljivih in ekološko najbolj čistih virov,« je ob sprejemu poslancev povedal direktor DEM Damijan Koletnik.

Osnovni koncept izgradnje črpalne hidroelektrarne (ČHE) na Dravi in daljnovodne povezave ČHE–RTP Maribor je izkoristiti naravne danosti za proizvodnjo električne energije med njeno največjo porabo, imenovano tudi vršna energija, prav tako pa omogočiti boljšo izkoriščenost elektrarn, ki proizvajajo pasovno energijo. ČHE bo pomembna tudi kot rezervna moč ob izpadu večjega proizvodnega agregata v elektroenergetskem sistemu Slovenije, hkrati pa bo omogočala nadzor nad močjo in frekvenco v omrežju. Projekt je trenutno še vedno v postopku umeščanja v okolje in prostor, ki ga vodi Ministrovo za okolje in prostor Republike Slovenije. Zaključek in potrditev objekta v prostor sta predvidena šele za konec leta 2008, z njima pa naj bi Dravske elektrarne Maribor (DEM), ki v projektu nastopajo kot investitor, do začetka leta 2009 pridobile gradbeno dovoljenje, kar bo pomenilo zeleno luč za začetek gradnje. Zaključek projekta oziroma začetek obratovanja je tako predviden konec leta 2012.

V skladu z načrti poteka tudi prenova največje slovenske hidroelektrarne HE Zlatoličje. Njena prenova je potrebna predvsem zaradi izrabljenosti generatorske in turbinske opreme, ki je glavni cilj projekta prenove. Med pomembnejšimi cilji velja izpostaviti še zagotavljanje večje varnosti za okolje in ljudi. Zato bodo poleg zamenjave obeh hidroagregatov opravljeni tudi druga elektro-, strojna in gradbena dela ter prehod hidroelektrarne na daljinsko upravljanje. Ob tem bosta v okviru del na jezu Melje in v njegovi neposredni okolici povečani stabilnost in trdnost jezu Melje, saniran in dodatno utrjen bo varovalni in prelivni zid, zgrajena pa mala hidroelektrarna. Vsa omenjena dela bodo izvedena v sklopu projekta Rekonstrukcija HE Zlatoličje, jezu Melje in MHE Melje, katerega skupna vrednost znaša 63 milijonov evrov, njihov zaključek pa je predviden leta 2009.