Medijsko središče / Sporočila za javnost / Poroštvo za TEŠ 6 ne bo povzročilo trošenja davkoplačevalskega denarja!

Poroštvo za TEŠ 6 ne bo povzročilo trošenja davkoplačevalskega denarja!

Pobuda za referendum je legitimna pravica posameznika, vendar moramo opozoriti, da v primeru TEŠ 6 ne gre za trošenje davkoplačevalskega denarja, kot to želi prikazati pobudnik referenduma Vili Kovačič. Zavajanja pobudnikov referenduma, ki se v zadnjih dneh pojavljajo v medijih v TEŠ odločno zavračamo.

Pri projektu TEŠ 6 ne gre za davkoplačevalski denar, kot nasprotniki projekta nenehno poudarjajo in zavajajo. Blok 6 je investicija gospodarskih družb TEŠ in HSE, ki se v celoti financira z lastnimi sredstvi in posojili mednarodnih bank: EIB 550 mio € in EBRD 200 mio €. Kredite bo odplačeval TEŠ. Ne HSE ne TEŠ nista javni družbi in se ne financirata iz proračuna Republike Slovenije, kar pomeni da za izgradnjo bloka 6 ne bo namenjen davkoplačevalski denar. Do trošenja davkoplačevalskega denarja več milijonov EUR pa bi zagotovo prišlo v primeru izvedbe referenduma.

V primeru neizdaje poroštva za TEŠ 6 verjetna tudi »razprodaja« Slovenske energetike

Finančna konstrukcija nadomestnega bloka 6 z vključenim državnim poroštvom za kredit EIB je bila določena že ob začetku investicije. Iskanje alternativnih virov financiranja bi v tem trenutku ustavilo gradnjo tudi do enega leta, saj bi sprememba finančne konstrukcije projekta pomenila izstop vseh bank, ki so v tem trenutku vključene v financiranje projekta. Spreminjanje finančne konstrukcije projekta bi bistveno podražilo in zavleklo izgradnjo bloka 6. Stroški, ki bi nastali s tega naslova pa bi v skupini HSE povzročili težave, zaradi katerih bi lahko prišlo tudi do »razprodaje« slovenske energetike in do energetske odvisnost Slovenije.

Nadomestni blok 6 z okoljskega, ekonomskega in tehnološkega vidika optimalen

Blok 6 je kot nadomestni proizvodni objekt najboljših tehnologij, tako z okoljskega kot ekonomskega vidika optimalen, saj zagotavlja do 35 odstotkov nižje emisije CO2 kot v primeru obratovanja starih blokov 4 in 5, emisije ostalih pulutantov SO2 in NOpa se bodo znižale do 40 odstotkov. Blok 6 bo za enako količino proizvedene električne energije porabil okoli 30 odstotkov manj premoga, zato bodo tudi skupne emisije škodljivih snovi v okolje nižje, znižali se bosta tudi ravni prahu in hrupa. Blok 6 bo zagotovil od 1/3 do ½ električne energije za celotno Slovenijo ter nam tako zagotavljal energetsko neodvisnost in proizvodnjo el. energije na ekonomičen, varen in zanesljiv način.

Obnova blokov 4 in 5 neekonomična

Vlaganja v bloka 4 in 5 so tako z okoljskega kot ekonomskega stališča neracionalna, saj gre za zastarela objekta, z bistveno nižjimi izkoristki, kot je predviden za blok 6.

Neresna je trditev pobudnikov referenduma, da bi opremo, ki je naročena za blok 6 porabili pri obnovi blokov 4 in 5. Oprema za blok 6 je naprednih tehnologij in prilagojena za vgradnjo v visokotehnološki objekt nadomestnega 600 MW bloka 6, zato uporaba te opreme za obnovo zastarelih 40 let (blok 4) in 34 let (blok 5) premogovnih blokov ni mogoča.

Mesečni račun gospodinjstva v primeru proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov za      cca osemkrat dražji

Zavedamo se, da je razvoj obnovljivih virov energije (OVE) nujen in pomemben. A če bi želeli letno proizvodnjo 3.500 GWh električne energije, kolikor jo bo proizvedel nadomestni blok 6, nadomestiti z alternativnimi viri, bi morali investirati približno 8,6 mrd € v sončne elektrarne na stavbah, 1,9 mrd € v električno energijo iz biomase, 2 mrd € v vetrne elektrarne in 1,7 mrd € v male hidroelektrarne, skupaj približno 15 mrd €.

Elektrika iz sončnih elektrarn je približno osemkrat dražja od te, ki jo trenutno plačujemo. Če vemo, da je povprečen račun gospodinjstva približno 40 € na mesec, bi po enostavnem izračunu, račun na osnovi sončne energije znašal približno 320 €.

Smo pripravljeni pri vseh mesečnih stroških davkoplačevalci nositi tudi to breme?

Dodatne informacije:
Janja Štrigl, odnosi z javnostmi TEŠ
e-mail: [email protected]
Tel: 03 8993 651

floater