Medijsko središče / Sporočila za javnost / Poklici v rudarstvu so strateškega pomena

Poklici v rudarstvu so strateškega pomena

Velenje

V Premogovniku Velenje bodo tudi letos, kljub sicer tri odstotnemu zmanjševanju števila zaposlenih, pretežno z upokojevanjem, zaposlili 70 pripravnikov. Prvih 40 že v začetku aprila. Poklicna in tehniška rudarska šola Šolskega centra Velenje je edina slovenska rudarska šola in iz nje Premogovnik črpa še kako potrebne strokovne kadre za delo v premogovništvu. Vendar pa to ne pomeni, da sta poklica rudar in rudarski tehnik potrebna le v tej panogi. Rudarje potrebujejo v vseh tistih dejavnostih, ki jih zadeva rudarska zakonodaja, to pa so še kamnolomi, peskokopi, glinokopi, tunelogradnja, izdelava podzemnih skladišč, geološki obrati…

Da bi bili dijaki na trgu čim bolj uporabni, v Šolskem centru Velenje predmetnik vsako leto posodabljajo in dodajajo znanja, uporabna tudi na deloviščih izven jame, ter s področij, kot sta podjetništvo in poslovna komunikacija. “Zelo dobra stran naše šole je tesna povezanost s Premogovnikom Velenje. V njem dijaki v majhnih skupinah opravljajo praktični pouk, v Premogovniku črpamo predavateljski kader ter tesno sodelujemo pri načrtovanju in analiziranju učno-vzgojnega procesa z odgovornimi za izobraževanje v Premogovniku,” poudarja ravnatelj šole Albin Vrabič. To so dobrobiti za šolo in Premogovnik, ki veliko teh dijakov zaposli ter jih tako spozna že med šolanjem in jim da praktična znanja, ki jih najbolj potrebujejo. Ob tem učence za odločitev za delo v rudarstvu dodatno motivira s številnimi ugodnostmi, ki jih nato nudi med šolanjem. To so, med drugim, štipendija, brezplačni učbeniki, prevoz v šolo, bivanje v dijaškem domu, brezplačna zaščitna sredstva in malica pri praktičnem pouku…

Takšno sodelovanje med šolskim centrom in Premogovnikom, ki je tudi njegov ustanovitelj, je model evropskega izobraževanja in krepitve socialnega partnerstva, kot ga svojim novim članicam priporoča tudi Evropska unija. V tem šolskem letu se v devetih oddelkih v programih rudar, rudarski tehnik in rudar program 3+2, izobražuje 97 dijakov, kar je približno toliko kot lani, za prihodnje šolsko leto pa je opazen trend majhnega povečanja namer za vpis v šolo. Povečano je tudi zanimanje dijakov iz sosednjih občin Šaleške doline in širše ter vpis učencev z boljšim osnovnošolskim uspehom. “V naših oddelkih je povprečno 11 dijakov, kar omogoča poglobljen in uspešen pouk. To je daleč pod normativom za število dijakov v razredu, ki je sicer 32, vendar država Slovenija se je odločila, da bo imela svoje rudarje. Poklici v energetiki so strateškega pomena za Slovenijo,” poudarja Vrabič.

floater