Medijsko središče / Sporočila za javnost / POJASNILO O BLOKADI RAČUNOV HSE D.O.O.

POJASNILO O BLOKADI RAČUNOV HSE D.O.O.

Danes so nekateri slovenski mediji objavili novico o blokadi računov HSE d.o.o.. To novico lahko potrdimo, jo pa moramo tudi osvetliti.

Do blokade računov je prišlo v veliki meri zaradi posebnosti naše zakonodaje o izvršbi, ki omogoča, da upnik predlaga sodišču sklep, da banka še pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi prenese denarna sredstva na račun upnika. V tem primeru dolžnik o izvršbi ni obveščen, zato ne more pravočasno ukrepati za preprečitev izvršitve sklepa o izvršbi pri bankah. Banke so ob prejemu sklepa sodišča dolžne izvršiti sklep o izvršbi z nakazilom prostih denarnih  sredstev na računu, v nasprotnem pa morajo blokirati poslovne račune dolžnika.

V našem primeru gre za znesek 5,9 mio € s pripadki, ki ga je dosodilo Višje sodišče TDR Metalurgiji v stečaju. HSE d.o.o. je zoper sodbo višjega sodišča vložil revizijo in pričakuje, da bo ugodno rešena. Glede na to, da nismo bili predhodno obveščeni o Sklepu o izvršbi, ter v povezavi z naključjem, da so bila pred ukrepanjem bank že izvršena vsa nakazila, so poslovne banke morale blokirati naše poslovne račune. Mi smo isti dan vložili zoper Sklep o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljubljani predlog za odlog izvršbe.

Poudariti želimo, da tudi poplačilo dolgovanega zneska HSE d.o.o. ne povzroči likvidnostnih težav, vendar se bojimo da v primeru realizacije Sklepa o izvršbi in pozitivne revizije teh sredstev ne bo moč povrniti od družbe v stečaju. Veliko bolj primerno bi se nam zdelo, da položimo v tej višini depozit pri sodišču.

V vsakem primeru bodo vsi poslovni računi deblokirani najkasneje v ponedeljek. Storili smo tudi vse, da redno poslovanje HSE d.o.o., vključno s trgovanjem z električno energijo, v nobenem pogledu ni moteno. Izpostavljamo pa tudi, da kljub blokadi poravnavamo vse obveznosti v rokih zapadlosti.

Služba komuniciranja HSE