Medijsko središče / Sporočila za javnost / POJASNILO GLEDE KRIMINALISTIČNE PREISKAVE V HSE D.O.O.

POJASNILO GLEDE KRIMINALISTIČNE PREISKAVE V HSE D.O.O.

Danes je v Holdingu Slovenske elektrarne d.o.o. (HSE) potekala preiskava Nacionalnega preiskovalnega urada, v kateri so preiskovali sum storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, po II. in I. odstavku 240. člena KZ-IB. Preiskava je povezana s tematiko malih delničarjev Premogovnika Velenje d.d. in nameravano prodajo delnic te družbe. V okviru preiskave je generalni direktor HSE Blaž Košorok sodeloval kot priča in mu ves čas trajanja postopka ni bila odvzeta prostost oz. ni bil pridržan.

Policiji je v okviru preiskovanih dejanj generalni direktor HSE izročil dokumentacijo, povezano s cenitvenimi poročili vrednosti družbe Premogovnik Velenje d.d., in zapisnike sej nadzornega sveta HSE d.o.o. od 1.1.2012 dalje.

»Preiskava je s strani NPU potekala korektno in profesionalno. Preiskovalcem sem vsebinsko predstavil predmet spora z malimi delničarji Premogovnika Velenje glede odkupa delnic te družbe. V HSE smo se že pred časom odločili, da zaenkrat ne bomo šli v nakup delnic v lasti malih delničarjev, saj bi bil ta neutemeljen in nepotreben, ekonomsko nesmotrn in bi HSE povzročil poslovno škodo,« pravi Blaž Košorok, generalni direktor HSE d.o.o.

floater