Medijsko središče / Sporočila za javnost / POGAJANJA O PRODAJI TET ZAKLJUČENA – PRED SPREJEMOM DOKONČNE ODLOČITVE POSVET S SOCIALNIMI PARTNERJI

POGAJANJA O PRODAJI TET ZAKLJUČENA – PRED SPREJEMOM DOKONČNE ODLOČITVE POSVET S SOCIALNIMI PARTNERJI

Pogajanja s potencialnim kupcem TET, družbo Edelweiss Investment SA, so se prejšnji teden zaključila brez dogovora o prodaji 81,33 – odstotnega deleža HSE v tej svoji odvisni družbi. Poslovodstvo in nadzorni svet TET bosta glede nadaljnjega poslovanja TET izvedla vse potrebne aktivnosti v skladu z veljavno zakonodajo, ključne odločitve pa bodo sprejete po predhodnem posvetu s socialnimi partnerji. 

Holding Slovenske elektrarne d.o.o. (HSE), 81,33 – odstotni lastnik Termoelektrarne Trbovlje (TET), si že od leta 2012 intenzivno prizadeva najti strateškega investitorja, ki bi bil pripravljen vložiti finančna sredstva v prenovo tehnološkega postroja TET. V tem času smo naleteli na dve ključni oviri. Prva je bila nezainteresiranost energetskega sektorja za investicije v prenovo termo objektov glede na trenutne razmere na trgu z električno energijo, saj je pisni poziv HSE za nakup deleža v TET, ki smo ga poslali aprila 2014, naletel kar na devetnajst zavrnitev. Druga ovira pa je, da od potencialnega kupca poslovnega deleža HSE za izvedbo prepotrebne prenove ni možno zahtevati nikakršnih zavez, saj bi le-te pomenile nedovoljeno državno pomoč. Pri tem ni nepomembno dejstvo, da finančni vložek v prenovo tehnološkega postroja in s tem v nadaljnje delovanje TET zaradi zahtevnih razmer na trgu z električno energijo za skupino HSE predstavlja preveliko tveganje, ki ga brez spremembe statusa TET, ki od leta 2012 ni več upravičena do pomoči v okviru prednostnega dispečiranja, skupina HSE ni zmožna prevzeti.

Po več kot dveletnem trudu in večkrat spremenjenem stališču kupca sta 23. septembra 2014 pogajalski skupini obeh strani v bistvenih elementih uskladili besedilo pogodbe, s čimer se je na seji istega dne seznanil tudi nadzorni svet HSE. Kljub doseženemu dogovoru pogajalskih ekip pa je družba Edelweiss Investment 25. septembra 2014 HSE postavila dodatne pogoje glede prevzema preteklih obveznosti družbe TET (odškodninske tožbe iz let 1997 in 2006), ki nikoli niso bile omenjene kot omejitev niti v ponudbi niti v postopku pogajanj, poleg tega pa bistveno presegajo višino predlagane kupnine.

Glede na dano situacijo bo poslovodstvo TET, ob sodelovanju nadzornega sveta TET, začelo s pripravo končnih ukrepov, ki bodo začrtali prihodnost TET.

Služba komuniciranja HSE

floater